Puhemiehen puinen nuija on asetettu lakikirjan päälle - YTK

Työsopimuslakiin väliaikaisia muutoksia

1.4.2020 tuli voimaan määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin. Muutosten tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat koronaepidemian aikana sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin.

1.4.2020 voimaan tulevat työlainsäädännön määräaikaiset muutokset

  • YT-menettely 5 päivää. Muutos koskee vain lomautusta, ei irtisanomista tai osa-aikaistamista
  • Myös määräaikaisestä työsuhteesta voi lomauttaa
  • Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään
  • Koeaikapurun syynä voi olla tuotannolliset ja taloudelliset perusteet
  • Takainsinottovelvollisuus pidennetään 9 kuukauteen
  • Poikkeussäännöt koskevat myös oppisopimuksia
  • Poikkeussäännöt eivät koske valtiota, kuntia, kuntayhtymiä, Kelaa, Ahvenanmaan maakunnan hallitusta eikä evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa
  • Muutokset ovat voimassa 30.6.2020 saakka
  • HE 26/2020