Työttömän mahdollisuus osa-aikatyöhön paranee

Huhtikuun alusta lähtien osa-aikaisesta tai pätkätyöstä saatu palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä. Tämä nopeuttaa etuuden maksamista, kun työtön aloittaa osa-aikatyön.

Työn tekeminen on murroksessa. Ansiopäivärahan saajat tekevät yhä enemmän työttömyysjakson aikana osa-aika- ja keikkatyötä. Töistä saatu palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Tästä on voinut aiheutua viiveitä, jotka pahimmillaan ovat vaikeuttaneet tai jopa estäneet osa-aikatyön vastaanottamisen.

Huhtikuun alusta lukien työttömyysturvalaki muuttuu. Jatkossa osa-aikatyöstä saatu palkka vaikuttaa vasta, kun se palkka maksetaan. Tämä lakimuutos on ihmisen puolella. Aiemmin osa-aikatyön vastaanottamisessa on saattanut olla riskinä se, että työttömyysetuus viivästyy merkittävästi. Nyt tämä riski poistuu.

Palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden määrään

Tähän asti osa-aikatyöstä saatu palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jolla se on ansaittu. Työttömyysetuuden määrän laskemista varten palkasta pitää olla riittävä palkkalaskelma.

Tästä on aiheutunut viivästyksiä työttömyysetuuden maksamiseen, koska palkkaa ei ole maksettu eikä siitä ole ollut palkkalaskelmaa, kun etuushakemus on jätetty.

Siirtyminen ansaintaperusteisesta sovittelusta maksuperusteiseen sovitteluun tarkoittaa, että tehdystä osa-aikatyöstä ei tarvitse enää odotella palkkakuitteja työttömyysetuuden laskentaa varten. Käytännössä etuus voidaan maksuperusteisessa siis maksaa hakijalle nopeammin.

Etuuden saajan oltava tarkkana

Työttömyysetuuden määrä säilyy lakimuutoksesta huolimatta samana. Ainoastaan sovittelun ajankohta muuttuu. Maksuperusteisessa sovittelussa tulot jakautuvat epätasaisemmin eri kuukausille. Tästä syystä osa-aikatyötä tekevän työttömyysetuuden saajan on jatkossa oltava tarkempi rahankäytössään.

Maksuperusteisessa mallissa työ vaikuttaa työttömyysetuuteen jälkijättöisesti nykymalliin verrattuna. Raha on siis etupainotteisesti käytössä. Koska käytettävissä olevan rahan määrä ei kokonaisuudessaan muutu, voi seuraavassa maksussa olla rahaa vähemmän.

Kun aloittaa työttömänä osa-aikatyön, voidaan etuus maksaa jatkossa nopeammin. Käytettävissä olevat tulot voivat jakautua epätasaisemmin.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle