työttömyys painui lokakuussa hyvin matalalle

Työttömyys sukelsi ennätysalas, taso matalampi kuin kertaakaan vuoden 2008 jälkeen

Lokakuun työttömyysaste jäsenistössämme oli 5,1 %. Luku on YTKBarometrin historian pienin ja alittaa esimerkiksi vuoden 2019 matalimmat työttömyysluvut selvästi. Maksoimme lokakuussa etuuksia selvästi ennusteita vähemmän.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyys oli lokakuussa 5,1 %. YTK:n työttömyysaste ei ole ollut kertaakaan näin matalalla vuoden 2008 jälkeen. 

”Luku on hyvin matala sekä ennusteisiin nähden että absoluuttisesti. Esimerkiksi vuonna 2019 ei päästy yhtenäkään kuukautena näin matalalle tasolle, vaikka työttömyyden suhteen tilanne oli silloin hyvä. Nyt ollaan moninaisten kriisien keskellä, mutta työttömyys on painunut ennätysalas”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Vuosi sitten, lokakuussa 2021, YTK:n työttömyysaste oli 6,5 %. Lokakuussa 2020 työttömyysaste oli 8,5 % ja lokakuussa 2019 se oli 6,2 %.

Työttömyysasteen laskun takana on etenkin se, että hakijat ovat työllistyneet hyvin.

”Työttömät ovat työllistyneet ja osa-aikatyöntekijät ovat siirtyneet kokoaikatöihin. Osittain laskua selittää myös enimmäisaikojen päättyminen. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on tullut täyteen monella niistä, jotka ovat jääneet työttömiksi ensimmäisenä koronavuotena 2020”, Auli Hänninen kertoo

Työttömyysmenot selvästi ennusteiden alapuolella

YTK Työttömyyskassa maksoi lokakuussa etuuksia yhteensä 42 631 386 euroa. Etuusmenot putosivat syyskuusta yli neljällä miljoonalla eurolla.

Summa jäi reilusti YTK:n ennusteen alapuolelle. Sen mukaan rahaa ansiopäivärahaan ja muihin etuuksiin olisi kulunut lokakuussa 58 miljoonaa euroa. Toteutunut summa on yli 15 miljoonaa euroa pienempi. 

”Vaikka ensi vuodesta emme vielä tiedä, työttömyyden madaltuminen tänä vuonna puoltaa päätöstämme laskea jäsenmaksuamme ensi vuodelle 99 euroon”, Auli Hänninen sanoo.