Vaaleaan pukeutunut nainen ojentaa kolikoita toiselle - YTK

Työttömyysturvaan pieni korotus

1.1.2020 tulee voimaan tasokorotus peruspäivärahan määrään. Korotus koskee myös peruspäivärahan kanssa saman suuruista työmarkkinatukea. Muutos vaikuttaa lisäksi ansiopäivärahan sekä vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukorvauksen määrään. Muutos ansiopäivärahan määrässä on pieni.

Tasokorotus tehdään siten, että peruspäivärahaa nostetaan vuoden vaihteessa 20 eurolla kuukaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturvalain pykälään merkitään peruspäivärahan suuruudeksi 33,33 euroa päivältä. Tällä hetkellä peruspäivärahan määrä on 32,40 euroa päivältä. Laskennallisesti kuukaudessa on 21,5 maksupäivä, joten 0,93 euron korotus etuuspäivältä vastaa 20 euroa kuukaudessa.

Peruspäivärahan suuruus on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tasokorotuksen jälkeen lailla asetettu peruspäivärahan määrä vastaa vuoden 2019 kansaneläkeindeksin pistelukua. Tasokorotus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, joten peruspäivärahan euromäärä ensi vuonna voi olla muutakin kuin 33,33 euroa päivältä, jos kansaneläkeindeksin pisteluku ensi vuodeksi muuttuu.

Indeksi on ollut sama vuodesta 2017 ja sitä ennen se poikkeuksellisesti laski kahtena vuonna peräkkäin. Edellinen tasokorotus peruspäivärahaan tuli 2012.

Tasokorotuksen vaikutus ansiopäivärahaan

Muutos peruspäivärahaan vaikuttaa myös ansiopäivärahaan. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen ja ansio-osa lasketaan työttömyyttä edeltävistä tuloista.

Koska ansiopäiväraha lasketaan erikseen, ei peruspäivärahaan tuleva korotus nosta suoraan vastaavasti ansiopäivärahan määrää. Lue lisää ansiopäivärahan laskemisesta.

Tällä hetkellä 2500 euron kuukausipalkkaa vastaava ansiopäiväraha on ollut 67,93 euroa. Muiden seikkojen pysyessä samana, olisi vastaavilla tiedoilla laskettu ansiopäiväraha lakimuutoksen jälkeen 67,99 €. Korotuksen vaikutus tällaiseen ansiopäivärahaan on siten kuukaudessa noin 1,30 euroa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle