Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset on hyväksytty

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset työssäoloehtoon ja omavastuuaikaan on tänään 9.4.2020 hyväksytty. Muutokset tulevat voimaan 15.4.2020, mutta niitä sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Määräaikaisella muutoksella on lyhennetty työssäoloehtoa tietyissä tilanteissa sekä mahdollistettu se, että hakijalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa omavastuuajan estämättä. Lisäksi on hyväksytty se, että lomautuksen perusteella maksettava päiväraha ei kuluta päivärahan enimmäismaksuaikaa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle