Nuori opiskelija lukee tenttikirjaa keskittyneesti kiertäen kynää hiuksissa - YTK

Työttömyysturvalla opiskeluun valmisteilla helpotuksia

Hallitus valmistelee parannuksia työttömien mahdollisuuksiin opiskella työttömyysetuutta menettämättä. Lisäksi hallitus esittää muutoksia niiden työnhakijoiden työnhakuvelvollisuuksiin ja palveluprosessiin, jotka opiskelevat omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Ehdotetut muutokset

Hallitus on esittänyt parannuksia opiskeluun työttömyysturvalla. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensivuoden alusta. Keskeiset muutosehdotukset ovat:

  1. Voisit jatkossa opiskella muita kuin päätoimiseksi määriteltyjä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Näihin vapaasti opiskeltaviin opintoihin kuuluisivat esimerkiksi lyhyehköt kurssit, koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opinnot kansalaisopistossa sekä vähäiset opinnot avoimessa korkeakoulussa.
  2. Sinun ei olisi pakko ilmoittaa näistä opinnoista työvoimaviranomaisille.
  3. Työvoimaviranomainen ei erikseen selvitä lyhytkestoisten opintojen luonnetta, kun haet työttömyysetuutta.
  4. Työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu työnhakijasta riippumattomasta syystä.
  5. Opinnot, joita suoritat osana työllistymistä edistävää palvelua eivät vaikuttaisi työttömyysetuusoikeuteen.
  6. Omaehtoisia opintoja suorittavien tulisi jatkossa myös pääsääntöisesti hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Tutkintoon johtavat opinnot olisivat jatkossakin päätoimisia opintoja eikä niiden ajalta olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavat opinnot. Päätoimiset opinnot voisi jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi, jos  olet aiemmin käynyt töissä opiskelujen ohella tai olet opintojen ohella toiminut yrittäjänä kuusi kuukautta.