Työttömyysturvan koronahelpotuksista linjaus

Hallituksen koronaministerityöryhmä on käsitellyt uudestaan rajoitustoimista johtuvia tukia. Linjaukseen sisältyy myös työttömyysturvaan vaikuttavia poikkeuksia kuten omavastuuajan väliaikainen poistaminen. Linjatut poikkeukset eivät ole vielä voimassa.

Epidemian aikana on ollut monia poikkeuksia työttömyysturvalaissa. Poikkeusten voimassaolo on enimmäkseen jo päättynyt. Olemme koonneet taulukon työttömyysturvaan liittyvistä poikkeuksista.

Hallituksen ministerityöryhmä on linjannut, että työttömyysturvalain väliaikainen muutos omavastuuajan poistosta otetaan jälleen käyttöön osin takautuvasti ajanjaksolle 1.1.2022-28.2.2022. Samoin työttömyysturvalain väliaikainen muutos yrittäjien työttömyysturvaoikeuden järjestämisestä otetaan käyttöön ajanjaksolle 1.1.2022-28.2.2022 siten, että yrittäjille voidaan maksaa työmarkkinatukea tietyin ehdoin, vaikka yrittäjän yritystoiminta ei olisi kokonaan päättynyt. 

Molemmat poikkeukset ovat olleet jo aiemmin voimassa. Omavastuuaikaa koskevan poikkeuksen soveltaminen päättyi 31.12.2020 ja yrittäjän työmarkkinatukea koskeva poikkeus päättyi 30.11.2021. Nyt nämä molemmat olisivat tulossa mahdollisimman pian voimaan osin takautuvasti. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että jos emme ole alkuvuoden aikana maksaneet sinulle ansiopäivärahaa omavastuuajan vuoksi, teemme lisäysmaksun, joka kattaa omavastuuajan.

Hallitus ei ole vielä antanut asiasta esitystä eduskunnalle, eikä eduskunta ole sitä hyväksynyt. Kerromme lisää, kun asia edistyy.