Työttömyysturvan väliaikaiset poikkeukset jatkumassa marraskuun loppuun

Hallitus on esittänyt epidemian vuoksi työttömyysturvaan tehtyjen poikkeuslakien jatkoa. Aiemmat jatkot ovat voimassa syyskuun loppuun saakka. Poikkeuslakien jatkaminen helpottaa etuudenhakijan asemaa ja sujuvoittaa toimeenpanoa.

Lakimuutosten jatkoja ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Tiedotamme, kun asia etenee. Jos poikkeusten jatkot hyväksytään kaavaillun mukaisesti, muutoksia sovelletaan näin:

Korotettu suojaosa

Työttömyysturvan suojaosa on poikkeusaikana ollut korotettu 500 euroon kuukaudessa.

Ehdotetun jatkon myötä voisimme käyttää korotettua suojaosaa, jos hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021.

1.12.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa palaisi 300 euroon.

Liikkuvuusavustus

Poikkeuslain mukaan voit saada liikkuvuusavustusta työttömänä aloitettuun kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella. Tämän soveltamista jatkettaisiin siten, että poikkeus olisi voimassa, jos työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021.

Liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys on kokoaikatyössä kolme tuntia, jos työsuhde alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen.

Ennakkomaksu

Voimme tietyissä tilanteissa maksaa ansiopäivärahaa ennen päätöksen antamista. Väliaikaisesti olemme voineet maksaa ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta ansiopäivärahaa. Tätä mahdollisuutta jatkettaisiin 30.11.2021 saakka.

Erityinen sovittelujakso

Palaisimme käyttämään erityistä sovittelujaksoa uudelleen 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.

Yritystulojen sovittelu voidaan tehdä hakijan ilmoituksen perusteella. Ilmoitettuja
tulotietoja ei tarvitse tarkastaa jälkikäteen. Poikkeus koskee hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 30.11.2021.