Työttömyysturvan väliaikaiset poikkeukset jatkuvat marraskuun loppuun

Eduskunta on hyväksynyt koronaepidemian vuoksi työttömyysturvaan tehtyjen poikkeuslakien jatkoa. Poikkeuslakien jatkaminen helpottaa etuudenhakijan asemaa ja sujuvoittaa toimeenpanoa.

Korotettu suojaosa

Työttömyysturvan suojaosa on poikkeusaikana ollut korotettu 500 euroon kuukaudessa.

Hyväksytyn jatkon myötä voimme käyttää tätä korotettua suojaosaa, jos hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021.

1.12.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa palaa 300 euroon.

Liikkuvuusavustus

Poikkeuslain mukaan voit saada liikkuvuusavustusta työttömänä aloitettuun kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella. Tämän soveltamista jatketaan siten, että poikkeus on käytössä, jos työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021.

Liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys on kokoaikatyössä kolme tuntia, jos työsuhde alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen.

Ennakkomaksu (Esitetty jatkoa)

Voimme tietyissä tilanteissa maksaa ansiopäivärahaa ennen päätöksen antamista. Väliaikaisesti olemme voineet maksaa ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta ansiopäivärahaa. Tätä mahdollisuutta jatketaan 30.11.2021 saakka.

Erityinen sovittelujakso (Esitetty jatkoa)

Palaamme käyttämään erityistä sovittelujaksoa uudelleen 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.

Yritystulojen sovittelu

Yritystulojen sovittelu voidaan poikkeuksellisesti tehdä hakijan ilmoituksen perusteella. Ilmoitettuja tulotietoja ei tarvitse tarkastaa jälkikäteen. Poikkeus koskee hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 30.11.2021.