Työvoimapoliittiset edellytykset poikkeusoloissa

Hallitus on esittänyt, että lomautetulla olisi oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Asiasta on vasta esitys, sitä ei ole vielä hyväksytty lakiin. YTK seuraa tilannetta.

Hallitus on esittänyt (HE27/2020), että jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, olisi lomautetulla oikeus työttömyysetuuteen lain voimassaolon ajalta sen estämättä, mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään kokoaikatyön hakemisesta, muusta kuin työsuhteessa tehdystä työstä sekä työllistymisestä yritystoiminnassa ja omassa työssä. Oikeuteen saada työttömyysetuutta ei myöskään sovellettaisi, mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään opiskelun vaikutuksesta ja ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevaa nuorta koskevista edellytyksistä. 

Lomautetun oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovellettaisi myöskään työttömyysturvalain 2 a luvun säännöksiä työstä kieltäytymisestä sekä työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyvistä laiminlyönneistä. Jos henkilö kieltäytyisi työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä, sovellettaisiin työnhakijan menettelyyn kuitenkin 2 a luvun säännöksiä työstä kieltäytymisestä. 

Esitetyn lain voimassaolosta johtuen työttömyysetuuden maksamisen salliva työvoimapoliittinen lausunto annettaisiin lomautuksen perusteella enintään heinäkuun 2020 loppuun asti. Jos lomautus jatkuu tämän jälkeen, työ- ja elinkeinotoimisto selvittäisi, täyttääkö työnhakija muut työttömyysetuuden saamisen edellytykset ja antaisi työttömyysetuuden maksajalle uuden työvoimapoliittisen lausunnon. Uusi lausunto koskisi oikeutta työttömyysetuuteen 1.8.2020 alkaen. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle