Sanapilvi, joka kuvaa vastaajien huolenaiheita

Ukrainan sodan talousvaikutukset huolestuttavat etenkin matkailualalla ja teollisuudessa työskenteleviä

Laaja kyselytutkimus kertoo, että 43 % vastaajista on huolestunut Ukrainan sodan ja talouspakotteiden vaikutuksesta omaan työtilanteeseensa. Huolestuneimpia ovat matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla, teollisuudessa, viestintäalalla ja kaupan alalla työskentelevät.

Yleinen työttömyyskassa YTK kysyi Jäsenpulssi-kyselytutkimuksessaan Ukrainan sodan ja talouspakotteiden vaikutuksista vastaajien työtilanteeseen. Kyselytutkimukseen saatiin lähes 20 000 vastausta.

43 % vastaajista on huolestunut sodan ja pakotteiden vaikutuksista työtilanteeseensa. Huolestuneimpia ovat matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla, teollisuudessa, markkinointi- ja viestintäalalla ja kaupan alalla työskentelevät.

“Ymmärrän oikein hyvin ihmisten huolen. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-ala kärsivät suoraan jo Venäjän matkailun päättymisestä, ja sota iskee näihin toimialoihin laajemminkin. Teollisuus on suhdanneherkkää ja lisäksi materiaaleista voi tulla pulaa. Markkinointiala puolestaan elää vahvasti talouden yleisten suhdanteiden mukaan”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Vähiten huolestuneita sodan vaikutuksista omaan työtilanteeseen ollaan julkisella sosiaali- ja terveysalalla, valtion ja kuntien palveluksessa sekä koulutusalalla.

“Sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutuspuolella on laajasti työvoimapulaa, eikä sota pienennä näiden palveluiden tarvetta, vaan vaikutus on jopa päinvastainen”, Auli Hänninen jatkaa.

Hintojen nousu, komponenttipula ja suursodan uhka

Avoimissa vastauksissa YTK:n jäsenet kantavat huolta etenkin sodan laajenemisen uhasta, Venäjän arvaamattomuudesta, ydinaseista ja siviiliuhreista. Talouden osalta mietityttävät etenkin taantuma ja hintojen nousu, mutta moni nostaa esiin myös suorat vaikutukset omalle alalle. Tällaisia ovat pula komponenteista ja raaka-aineista.

“Kuvaavaa on, että eräässä avoimessa vastauksessa huolenaiheeksi mainittiin ‘komponenttien saatavuus ja sodan siviiliuhrit’. Sota vaikuttaa verkottuneessa maailmassa suoraan omaan työntekoon, mutta samalla jäsentemme huoli on etenkin inhimillisessä hädässä”, toteaa YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

”Työskentelen lentoyhtiössä. Rajoitukset tulevat aiheuttamaan lomautuksia ja irtisanomisia. Takana on jo kaksi raskasta vuotta pitkine lomautuksineen ja irtisanomisineen. Työtaakka on iso töissä oleville”, kertoo eräs vastaaja.

Jäsenpulssi-kyselytutkimus lähetettiin sähköpostitse kaikille YTK:n jäsenille. Kysymys kysyttiin muodossa "Kuinka huolestunut olet Ukrainan sodan ja talouspakotteiden vaikutuksesta omaan työtilanteeseesi?" Vastauksia kertyi yhteensä 19 797 kappaletta. Kyselyn vastausaika oli 4.-13.3.2022.