Väliaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden loppuun saakka

Koronakevät on tuonut lukuisia väliaikaisia lakimuutoksia työttömyysturvaan. Näiden muutosten voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden loppuun saakka.

Lakimuutos
Soveltaminen
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​omavastuunpäivien estämättä.
Sovelletaan hakijaan,
jonka omavastuuaika alkaa ​​​​​​
​​​​​​​16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada ​​​​​​
​​​​​​​lyhyemmän työssäoloehdon perusteella.
Sovelletaan hakijaan, jolla ei täyty 26 viikon työssäoloehto,
mutta jolla kassan jäsenenä täyttyy 13 viikon
työssäoloehto siten, että vähintään yksi työssäoloehtoon
luettava viikko on 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan
​​​​​​​ensimmäinen ​​​​​​​ ​​​​​​​maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.
Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika
​​​​​​​​​​​​​​ei kulu lomautuksen aikana.
Sovelletaan hakijaan, jonka lomautus on alkanut
16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kerry
​​​​​​​ajalla ​​​​​​​16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ​​​​​​
​​​​​​​ei kulu.
Hakujaksoilta ajalla 1.7.-31.12.2020 maksetut
ansiopäivärahat eivät kuluta ​​​​​​​päivärahakauden
​​​​​​​enimmäismaksuaikaa.
Suojaosan korotus 500 euroon ​​​​​
kuukaudessa.
Sovelletaan 1.6.-31.10.2020 ​​​​​​​​​​​​​​alkavilla hakujaksoilla.
Liikkuvuusavustuksen ehtojen väljennys.
Sovelletaan hakijaan, jonka
työsuhde alkaa 12.6.-31.10.2020.
Yrittäjä voi saada Kelasta
työmarkkinatukea, kun
yritystoiminnasta syntyvä tulo
on laskenut koronan vuoksi.
Sovelletaan 16.3.-31.12.2020
Väljennyksiä työvoimapoliittisten
​​​​​​​esteiden tutkimisessa
Sovelletaan 16.3.-31.12.2020
Työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen
opiskelun ei tarvitse edetä vaaditulla tavalla,
​​​​​​​​​​​​​​jos opintojen hidastuminen johtuu ​​​​​​​koronasta.
Sovelletaan 1.8.-31.12.2020

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle