Vuodelle 2023 korotusta ansiopäivärahaan ja lapsikorotukseen

Vuodenvaihteen indeksitarkistuksen myötä ansiopäivärahaan tulee pieni korotus. Lisäksi hallitus on esittänyt ensi vuodelle väliaikaista korotusta lapsikorotukseen.

Indeksikorotus

Ansiopäivärahan määrä usein muuttuu jonkin verran vuodenvaihteessa. Tämä johtuu siitä, että ansiopäivärahan laskennassa käytetään peruspäivärahan suuruista perusosaa. Perupäiväraha puolestaan on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi tarkistetaan vuosittain ja sillä on tarkoitus muuttaa etuuksia hintatason muutosten mukaisesti. Karkeasti ottaen kyse on siitä, että jos kaupassa hinnat nousevat, niin silloin myös etuudet nousevat.

Kuluneen vuoden aikana hintataso on noussut voimakkaasti. Hallitus on vastannut tähän ylimääräisellä indeksikorotuksella, joka jo nosti ansiopäivärahan määrää elokuusta alkaen. Yhä nousseet kustannukset näkyvät nyt siis myös vuodenvaihteen säännönmukaisessa indeksitarkistuksessa ja ansiopäivärahan määrä nousee jälleen.  

Ensi vuoden alusta eli 1.1.2023 alkaen peruspäivärahan ja sitä myöden ansiopäivärahan perusosan suuruus nousee 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä.

Indeksikorotus ei suoraan nosta ansiopäivärahaa, vaan se muuttaa ansiopäivärahan määräytymisperusteita. Käytännössä ansiopäiväraha lasketaan siis uudelleen uudella perusosalla. Euromääräinen vaikutus ansiopäivärahaan riippuu sitä, millaisella tulotasolla ansiopäiväraha on laskettu. Keskimäärin ansiopäivärahaa maksetaan noin 2 600 euron kuukausipalkan perusteella. Tällä tulotasolla ansiopäiväraha nousee indeksikorotuksessa noin 80 senttiä päivässä eli hieman reilu 17 euroa kuukaudessa.

Tilillä näkyvä korotus riippuu ennakonpidätyksestä eli veroista. Verojen jälkeen korotus vaikuttaa keskimäärin noin 10-15 euron verran.

Maksettavalla ansiopäivärahalla on aiemmasta tulotasosta riippuva enimmäismäärä. Siksi on mahdollista, että indeksikorotus ei välttämättä nosta ollenkaan maksettavaa ansiopäivärahaa. Näissä tilanteissa indeksikorotus siis ylittää lakisääteisen enimmäismäärän, eikä korotuksesta jää maksettavaa.

Päivitämme ansiopäivärahalaskuriamme indeksikorotuksella vuodenvaihteessa.

  Lapsikorotus

  Myös ansiopäivärahan lapsikorotukset nousevat indeksikorotuksen myötä 4,2 prosenttia.

  Tämän lisäksi hallitus on esittänyt myös väliaikaista 20 prosentin korotusta ansiopäivärahan lapsikorotukseen vuodelle 2023. Tätä korotusta ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Jos korotus toteutuu, lapsikorotukset nousisivat vuonna 2023 seuraavasti:

  • yhdestä lapsesta maksettava korotus 5,61 eurosta 7,01 euroon
  • kahdesta lapsesta yhteensä maksettava korotus 8,23 eurosta 10,29 euroon päivässä
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä maksettava korotus nousisi 10,61 eurosta 13,26 euroon päivässä