Joukko nuoria kävelee yhdessä kouluun.

Yhteishaku vaikuttaa työttömyysturvaan

Perheen nuoria kannattaa muistutella yhteishausta. Hakemalla koulutuksiin voi varmistaa sen, että oikeus työttömyysturvaetuuksiin säilyy.

Työttömyysturvalain mukaan alle 25-vuotiaalla koulutusta vailla olevalla nuorella ei ole syyslukukauden alkamisesta lukien oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen, jos hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahta opiskelupaikkaa ennen syksyllä alkavia opintoja.

Hakuvelvollisuutta ei voi kiertää hakemalla paikkoja, joihin ei täytä opiskelijaksi ottamisen perusteita. Opiskelupaikkaa ei kuitenkaan tarvitse saada. Riittää, että hakee vähintään kahta itselleen sopivaa paikkaa. 

Lain tarkoitus on kannustaa nuoria pitämään huolta omasta koulutuksestaan. Tutkimusten mukaan opinnoilla on merkitystä työllistymisen kannalta. 

Kevään toinen yhteishaku on alkamassa

Tämän kevään toinen yhteishaku alkaa 18.3.2020 ja se päättyy 1.4.2020 kello 15.00. Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella jopa kuuteen tarjolla olevaan koulutuksiin. Lisätietoa voi hakea osoitteesta opintopolku.fi

Vaikka kevään yhteishaku on hyvä ja käytännöllinen paikka sekä hetki hakea koulutuksiin, ei velvollisuutta hakea opiskelupaikkoja ole rajattu sen mukaan, kuuluuko haettu koulutus yhteishakuun vai ei, tai hakeeko juuri yhteishaussa. Käytännössä syksyllä alkavaan koulutukseen haetaan keväällä, mutta koska hakuaikaa ei ole laissa rajattu, riittää, että hakee opiskelupaikkaa ennen syyslukukauden alkua. 

Jos siis ei ehdi yhteishakuun mukaan, on tärkeä huomata, että oppilaitokset järjestävät yhteishaun lisäksi jatkuvia hakuja, joiden kautta voit hakea ympäri vuoden erilaisiin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kun osallistuu tällaisiin hakuihin ennen syyslukukauden alkua, ehtii täyttää hakuvelvollisuuden. 

Opintoja pohtiessa ei kannata rajata liian tiukasti. Kaikki opiskelu on hyödyllistä ja oma ura voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Onnea hakuihin! 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle