Yleinen työttömyyskassa YTK valmistautuu hakemusten ruuhkahuippuun

Koronaepidemiasta johtuvat lomautukset ovat kasvattaneet työttömyyspäivärahahakemusten määrää kaikissa työttömyyskassoissa ja aiheuttaneet hakemusruuhkan, jonka myötä käsittelyajat pitenevät.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK on saanut maalis-huhtikuun aikana noin 30 000 uutta päivärahahakemusta, eli noin kahdeksan kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuosittain YTK:ssa käsitellään noin 45 000 vastaavaa hakemusta, joten nyt hakemuksia on kahdessa kuukaudessa tullut yhtä paljon kuin normaalisti kymmenessä kuukaudessa. Näiden lisäksi YTK hoitaa myös normaalit jatkohakemukset, joiden määrä on myös kasvanut, kun työllistyminen on hidastunut.

Ruuhka on tasattu kesäkuussa

Varsinaiset ruuhkaviikot käsittelyssä alkavat toukokuun toisella viikolla, jolloin käsittelyaika ylittää ensimmäisen kerran 30 päivää. Pisimmillään joissain hakemustyypeissä käsittelyaika voi venyä noin 50 päivään. Hakemukset pyritään ottamaan jatkossakin käsittelyyn 30 päivän sisällä. YTK:ssa tehdyt kriisitoimenpiteet alkavat tehota niin, että viimeistään kesäkuun loppupuolella ruuhkahuippu on tasattu ja tilanne käsittelyaikojen suhteen normaali.

”Hakemusten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut niin nopeasti eikä niin suureksi kuin pahimmassa skenaariossa arvioimme. Uskomme pystyvämme toimimaan jatkossakin siten, ettei kestämätöntä viivettä jäsenillemme tule”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Ennusteet ja laskelmat tarkentuvat päivittäin

Tilanne elää jatkuvasti sen mukaan, kuinka lomautukset todellisuudessa toteutuvat ja viivästymät sen mukaan. Tällä hetkellä (30.4.) käsitellään uusia hakemuksia, jotka on lähetetty 6.4. Näissä hakemuksissa käsittelyaika tällä hetkellä siis noin 24 päivää. Muiden hakemusten osalta YTK:n käsittelyajat ovat alle vuorokaudesta noin viikkoon.

YTK päivittää hakemuskäsittelyn tilanteen päivittäin klo 9. Katso ajantasaiset tiedot täältä!

Työvoimaa lisätty ja käsittelyä sujuvoitettu

Valmistautuminen koronaepidemian vaikutuksiin aloitettiin YTK:ssa laajasti jo helmikuussa mittavilla rekrytointisuunnitelmilla. Kevään aikana YTK saa sata uutta tekijää, joiden avulla tasoitetaan ruuhkahuippua asiakaspalvelussa ja hakemuskäsittelyssä.

Muutoksia on tehty samanaikaisesti perehdyttämiseen ja käsittelyprosessiin, jotta toimintaa voidaan lain puitteissa tehostaa entisestään. Hakemustulvaa saadaan helpotettua myös YTK:n jäsenten sähköisen asiointipalvelu OmaYTK:n uudella versiolla.

Riskienhallintaa poikkeusoloissakin

Koronaepidemian aiheuttamat muutokset työllisyystilanteessa ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet huolta ihmisten toimeentulosta ja työttömyyskassojen toimintakapasiteetista. Koko yhteiskunta on koronan myötä poikkeustilassa ja sen vaikutukset tulevat olemaan merkittävät vielä pitkään.

Myös YTK:lla tunnistettuja riskejä ovat muutokset epidemian etenemisessä ja mahdolliset henkilöstön sairastumiset – mikäli iso osa henkilökuntaa sairastuu, uusia suunnitelmia on tehtävä nopeasti. Tilannetta on jo ennakoitu siirtymällä etätöihin hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta kassan työntekijät pysyisivät terveinä ja toiminta olisi turvattu. Etätyö jatkuu näillä näkymin elokuuhun.

Työttömyysturvan rahoittavat pääosin valtio ja Työllisyysrahasto työttömyysvakuutusmaksujen kautta. Kassojen jäsenmaksujen osuus ansiopäivärahojen rahoituksesta on noin 5,5 %. YTK:n talous on tällä hetkellä vakaa eikä lähikuukausien osalta ole näkyvissä suuria uhkia.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle