Yrittäjän perheenjäsenen asema muuttuu

Hallitus on budjettiriihessä esittänyt muuttavansa yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asemaa yrittäjästä palkansaajaksi.

Kun työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, saatat itsekin olla yrittäjä, vaikka et omistaisi yrityksestä mitään. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että työttömyysetuutta ei ole voitu maksaa.

Me YTK:ssa olemme huomanneet tämän epäkohdan vaikutukset karvaalla tavalla. Moni yrittäjän perheenjäsen on vuosien saatossa jäänyt tyhjän päälle ja monen kohdalla on tullut mittavia useiden kymmenien tuhansien eurojen takaisinperintöjä.

Olemme vuosien saatossa kirjoittaneet asiasta paljon ja välittäneet päättäjille tietoa tästä. Kirjoitimme esimerkiksi jo 14.4.2015 tekstin nimeltä: "Näin menetät rahasi". Teksti aiheutti ruuhkan asiakaspalveluumme.

Hallitus on viimein ottanut rohkean askeleen ja päättänyt korjata tämän epäkohdan. Hienoa ja kiitos päättäjille tästä päätöksestä!

YTK:n blogikirjoitus vuodelta 2015

NÄIN MENETÄT RAHASI

Työttömyysturvassa sinua kohdellaan yrittäjänä, jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä. Perheenjäsen on puoliso tai samassa taloudessa asuva sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. Voit siis olla yrittäjä, vaikka sinulla itselläsi ei ole omistusta yrityksestä tai vaikka et ole velvoitettu ottamaan yrittäjien eläkelakien mukaista vakuutusta.

Ensimmäinen pommi
Yrittäjänä on monta mahdollisuutta olla saamatta työttömyysturvaa silloin, kun sitä tarvitaan. Yleisin pommi on se, että yrittäjänä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Tällöin ei ole edellytyksiä saada ansiopäivärahaa.

Yrittäjän puoliso, joka aloittaa työskentelyn yrityksessä, voi säilyttää palkansaajakassan jäsenyyden enintään 18 kuukautta ja tänä aikana hänellä voi olla oikeus palkansaajan päivärahaan. Päivärahan myöntäminen edellyttää kuitenkin aina sitä, että henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon, eli ollut edellisen 28 kuukauden aikana työssä muualla kuin puolison yrityksessä vähintään 26 viikon ajan.

Koska yrittäjänä tehty työ ei kerää palkansaajan työssäoloehtoa, on 18 kuukauden sääntö käytännössä loppulaskenta palkansaajan ansiopäivärahalle. Palkansaajakassan jäseneksi ei siis kannata jäädä, ellei ole aivan varma siitä, että työskentely yrityksessä on väliaikaista ja lyhytkestoista.

Toinen pommi
Toinen pommi on se, että TE-toimisto voi katsoa sinun työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, jolloin oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. TE-toimisto arvioi toiminnan työllistävyyttä, joten tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä. Joudut siis näyttämään TE-toimistolle, että työskentelysi perheenjäsenen yrityksessä on todella päättynyt.

Perheyrityksessä työskennelleellä perheenjäsenellä voi TE-toimiston arvion mukaan olla lomautustilanteessa oikeus ansiopäivärahaan. Tämä ei tarkoita sitä, että ansiopäivärahaa voitaisiin suoraan maksaa, sillä myös muut maksamisen edellytykset tulee täyttyä. Näihin lukeutuu edellä mainittu työssäoloehto.

TE-toimiston myönteinen kanta lomautustilanteessa edellyttää sitä, että perheenjäsenen tulee olla vakuutettu muun kuin yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelakien mukaisesti. Samalla yrityksen tulee olla vuoden tarkastelujakson aikana lomauttanut myös sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ole perheenjäseniä. Lisäksi perheenjäsenen lomautus tulee olla vielä kokoaikainen ja kestoltaan vähintään yhden kalenteriviikon mittainen.

Edellä mainittu merkitsee sitä, että lomauttavassa perheyrityksessä tulee olla vähintään yksi ulkopuolinen työntekijä. Jos lomautettava perheenjäsen on ainut työntekijä, eivät annetut ehdot voi täyttyä, eikä työttömyysetuutta siten voida myöntää. Ehtoa lieventää se, että lomautuksia ja irtisanomisia tarkastellaan vuoden tarkastelujakson ajalta.

Tulee silmille
Työskentely perheenjäsenen yrityksessä voi johtaa siihen, että TE-toimiston mukaan oikeutta työttömyysetuuteen ei ole. Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jolloin omasta näkökulmasta voi tuntua siltä, että menettää itselleen kuuluvan etuuden. Vaikka TE-toimisto katsoo, että sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, voi työttömyyskassa hylätä päivärahahakemuksesi, koska työssäoloehto ei ole täyttynyt. Ansiopäivärahaa ei siinä tapauksessa voida maksaa.

Jäänkö minä henkiin?
Yrittäjä voi kerätä tarvittavaa työssäoloehtoa vain yrittäjäkassassa, joten liity sellaiseen heti. Voit tarkistaa tilanteesi ottamalla yhteyttä nykyiseen työttömyyskassaasi tai yrittäjäkassaan (www.ayt.fiwww.syt.fi).

TE-toimiston ratkaisu perustuu antamaasi selvitykseen ja toimittamiisi asiakirjoihin. Anna siis huolellinen selvitys ja toimita kaikki pyydetyt liitteet kuten tuloslaskelmat ja taseet tai kirjanpitäjän selvitys tulonmuodostuksesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, muista toimittaa muutoksenhaku määräajassa päätöksen antaneelle työttömyyskassalle.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle