Yrittäjien perheenjäsenten asema paranee

1. heinäkuuta 2019 tulee voimaan lakimuutos, joka parantaa yrittäjien perheenjäsenten asemaa työttömyysturvassa. Muutoksen myötä yrityksessä työskentelevät yrittäjien ei omistavat perheenjäsenet ovat työttömyysturvalakia sovellettaessa pääsääntöisesti palkansaajia.

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevä yrittäjän perheenjäsen voi olla yrittäjä, vaikka henkilöllä itsellään ei olisi lainkaan omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä. Tämä poikkeaa jonkin verran eläkelakien määritelmistä. Seurauksena on ollut väärin vakuuttamista työttömyysturvassa, jolloin yrittäjien perheenjäseniä on jäänyt työttömyysturvan ulkopuolelle.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön puolisoa ja henkilöä, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Lakimuutoksen myötä yrittäjien perheenjäsenillä on mahdollisuus palkansaajien työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että henkilö liittyy palkansaajien työttömyyskassan, kuten YTK:n jäseneksi. Jos yrittäjän perheenjäsen ei jo ole palkansaajakassan jäsen, kannattaa siis liittyä heti 1.7. Jos on jo yrittäjäkassan jäsen, kannattaa jäsenyys vaihtaa palkansaajakassaan heti 1.7. Yrittäjäkassassa kerättyä työssäoloehtoa ei menetä, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta.

Vaikka yrittäjän ei omistava perheenjäsen on jatkossa normaali palkansaaja, on työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon tehty tätä ryhmää koskeva poikkeus. Se on 52 kalenteriviikkoa eli kaksi kertaa pidempi kuin muilla palkansaajilla, joiden työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa.

Uusi laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019 ja sitä sovelletaan työskentelyyn, joka tapahtuu lain voimaantulon jälkeen.

Lakimuutos ei koske henkilöitä, joilla on vähänkään omistusta yrityksestä. Tällöin on edelleen työttömyysturvassa yrittäjä. Muutos ei myöskään koske henkilöitä, jotka ovat yrittäjien eläkelakien mukaisesti yrittäjiä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle