YTK:n palvelukehittäjä Jenni Lundelin

YTK helpottaa päivärahan hakemista

Yleinen työttömyyskassa YTK on uudistanut päivärahojen hakemista siten, että palkkatiedot voidaan hakea tulorekisteristä jo hakemusvaiheessa. Tämä nopeuttaa käsittelyä ja helpottaa hakemusruuhkaa.

Joskus tulorekisteritietoihin tarvitaan tarkennuksia, esimerkiksi erittelyjä lomarahoista tai -korvauksista, jolloin OmaYTK ohjaa käyttäjää näiden täydentämisessä ja hakija voi itse ilmoittaa tarpeellisia tietoja. Erillistä palkkatodistusta ei pääsääntöisesti enää tarvita, jos hakija on täsmentänyt itse tulorekisteritietoja. Näin käsittely etenee sujuvammin. Lomautukseen ja irtisanomiseen liittyen OmaYTK pyytää liitteitä erikseen.

Päivärahahakemusten käsittely on sitä joutuisampaa, mitä huolellisemmin työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin. YTK toivoo, että kaikki työnantajat käyttävät tulorekisterissä laajaa ilmoitustapaa ja antavat myös muut vapaaehtoiset tiedot tulorekisteriin. Tämä helpottaa myös työnantajia, kun jälkeenpäin ei tarvitse toimittaa lisätietoja.

Hyvä asiakaskokemus on kehityksen ajuri 

YTK hoitaa jo joka viidennen palkansaajan ansioturvan Suomessa. YTK:n jäsenten OmaYTK-asiointipalvelua on kehitetty juuri oman jäsenistön tarpeisiin. Käyttäjäystävällinen järjestelmä ja tulorekisteritietojen haku nopeuttavat käsittelyä. 

 “Meille on erittäin tärkeää, että voimme etulinjassa auttaa jäseniämme toimimaan oikein monille uudessa ja haastavassakin tilanteessa. Toki kehitettävää riittää aina ja parannamme palvelua jatkuvasti”, kertoo YTK:n palvelukehittäjä Jenni Lundelin. “Samalla saamme olla edelläkävijöitä työttömyysturvan digitalisaatiossa.” OmaYTK on asiakaspalautteiden ja käyttäjätutkimusten pohjalta tehty ainutlaatuinen palvelu, jota YTK kehittää jatkossakin asiakaskokemusten perusteella. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle