74 % tutkimukseen vastanneista YTK:n jäsenistä on niin tyytyväisiä valintaansa, etteivät he edes harkitse kassan vaihtamista. - YTK

YTK:n jäsenet keskimääräistä tyytyväisempiä työttömyyskassaansa

Yleinen työttömyyskassa YTK sai Taloustutkimuksen bränditutkimuksessa jälleen huippuarviot. YTK:n jäsenet ovat keskimääräistä tyytyväisempiä valintaansa, eivätkä edes harkitse vaihtoa. 92 % vastaajista tuntee YTK:n vähintään nimeltä.

Taloustutkimuksen bränditutkimuksen mukaan Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä työttömyyskassaansa. Tutkimukseen vastasi marraskuussa yli tuhat 20–59-vuotista suomalaista. Vastaajista 18 % oli YTK:n jäseniä, 56 % ammattiliittojen kassojen jäseniä ja 8 % muiden työttömyyskassojen jäseniä. 18 % vastaajista ei kuulunut mihinkään työttömyyskassaan.

74 % tutkimukseen vastanneista YTK:n jäsenistä on niin tyytyväisiä valintaansa, etteivät he edes harkitse kassan vaihtamista. Kaikista vastaajista yhtä tyytyväisiä valintaansa oli 57 %. YTK:n jäsenet ovat siis muiden työttömyyskassojen jäseniin verrattuna keskimäärin huomattavasti tyytyväisempiä jäsenyyteensä.

”Tutkimus kertoo, että jäsenemme ovat hyvin tyytyväisiä valintaansa. Heidän halunsa vaihtaa työttömyyskassaa on vähäistä. Kassakentällä on paljon liikehdintää, mutta jäsenistössämme ei ole havaittavissa suurempaa vastetta tähän. On hienoa, että jäsenemme ovat hyvin tyytyväisiä palveluihimme. Tämä haastaa meitä kehittymään jatkossakin”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

YTK:n kokonaistunnettuus vastaajien keskuudessa oli 92 %, eli vain 8 % vastaajista ei tuntenut YTK:ta ollenkaan.

Riippumattomuus ja avoimuus pisteytetään korkealle

Mielikuva YTK:sta liittyy vahvasti avoimuuteen ja edullisuuteen. Kaikkien vastaajien keskuudessa yleisimmät spontaanit mielikuvat YTK:sta olivat edullinen (19 % vastaajista), ansiosidonnainen päiväraha/työttömyyskassa/turva (17 %) ja positiivinen/hyvä käsitys (14 %).

YTK:n riippumattomuus ja avoimuus saavat myös suomalaisilta korkeat pisteet. Kysyttäessä, kuinka hyvin YTK vastaa tiettyjä ominaisuuksia asteikolla yhdestä viiteen, jossa 5 tarkoittaa "erittäin hyvin", korkeimmat pisteet saivat seuraavat:

ominaisuus
keskiarvo asteikolla 1-5
Avoin kaikille
4,41
Helppo
3,96
Luotettava
3,79
Lähestyttävä
3,78
Selkeä
3,75

“Avoimuus ja luotettavuus ovat YTK:n brändin kivijalkoja. On ilahduttavaa, että Suomen suurimman työttömyyskassan jäsenet kokevat saavansa hyvin vastinetta jäsenmaksulleen. Positiivinen ja lähestyttävä mielikuva toiminnastamme on välittynyt koko kansalle”, sanoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksella selvitettiin YTK:n brändimielikuvaa ja sen kehittymistä. YTK:n bränditutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 2011, 2017, 2018 ja 2020. Taloustutkimus Oy teki tutkimuksen YTK:n toimeksiannosta.

Kohderyhmänä olivat 20–59-vuotiaat suomalaiset. Tulokset on painotettu vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen perusteella. Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin 2.-8.11.2021 Taloustutkimuksen Internetpaneelissa. Tutkimukseen tavoiteltiin 1000 vastaajaa ja lopullinen vastaajamäärä on 1067. Vastaajista 18 % oli YTK:n jäseniä.