Kaksi opiskelijaa nurmikolla läppärin ja koulukirjojen kanssa

YTK:n jäsenyys on opiskelijalle silkkaa tuottoa

Moni opiskelija vaihtaa näinä päivinä tenttikirjat kesätöihin. Kesän korvalla kannattaa hoitaa myös YTK:n jäsenyys, sillä opiskelija hyötyy siitä merkittävästi.

Moni empii työttömyyskassan jäsenyyttä opiskeluaikana, sillä opintotukea saava ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Työttömyyskassan jäsenyys on tästä huolimatta opiskelijalle järkivalinta. Syynä on työssäoloehto, jonka täyttäminen on vaatimus ansiosidonnaiselle päivärahalle. Työttömyyskassan jäsenenä opiskelija voi täyttää työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten, eli varmistaa tulevan ansioturvansa.

”Opiskelijalla voi olla oikeus ansiopäivärahaan heti opintojen päätyttyä, jos hän on täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä ja täyttää muut etuuden saamisen edellytykset. Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa jo opintojen aikana, jos teet opintojen ohella töitä edes satunnaisesti 18 tuntia viikossa”, neuvoo YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Jyri Sundin.

Työssäoloehdon täyttymisen edellytykset kesätöissä ovat samat kuin muillakin työssäkäyvillä. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt 26 viikkoa vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi on ollut työehtosopimuksen mukainen.

”Työssäoloehtoa ei siis tarvitse täyttää yhtäjaksoisesti. Riittää, kunhan sen täyttää tarkastelujakson aikana”, Sundin kertoo.

Hyöty irti järjestelmästä, josta maksaa joka tapauksessa

Kun täytät työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä ja jäät työttömäksi, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävästä palkastasi. Se on keskimäärin noin kaksi kertaa suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki.

Työnantajasi pidättää palkastasi joka tapauksessa työttömyysvakuutusmaksun, jolla osaltaan rahoitetaan suomalaista työttömyysturvajärjestelmää. Jos et ole työttömyyskassan jäsen, et voi saada ansiopäivärahaa.

”Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä et siis saa täyttä hyötyä järjestelmästä, vaikka maksatkin siitä jo palkassasi”, Jyri Sundin muistuttaa.

Opiskelija saa kerryttää työssäoloehtoa reilusti pidempään

Päätoimiset opinnot pidentävät työssäoloehdon tarkasteluaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtosi ei vanhene yhtä nopeasti kuin työssäkäyvän jäsenen. Normaalisti työssäoloehto tulee täyttää 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, mutta päätoimiset opinnot pidentävät tätä tarkastelujaksoa jopa seitsemällä vuodella.

”Voit täyttää työssäoloehdon, vaikka olisit opintojen aikana työskennellyt vain muutaman kuukauden ajan kesäisin, kunhan olet tarkastelujakson aikana ollut työssäoloehtoa täyttävässä työssä vaaditun 26 viikon ajan”, neuvoo Jyri Sundin.

Työttömyyskassan jäsenyys ei ole este opintotuen maksamiselle. Työttömyysetuutta ja opintukea ei lähtökohtaisesti kuitenkaan voi saada samaan aikaan. Päätoimisten opintojen ensisijainen tukimuoto on opintotuki ja työttömyysetuutta voi yleensä saada vasta päätoimisten opintojen päätyttyä.

Yhdistyksen jäsenyys antaa paljon lisäetuja ​​​​​​​

YTK-Yhdistykseen kannattaa liittyä, oli elämäntilanteesi mikä tahansa. Yhdistyksen jäsenenä saat edullisella 18 euron vuosimaksulla käyttöösi paljon arvokkaita etuja, kuten työsuhdeneuvontaa, tapaturmavakuutuksen ja valmennusta työnhakuun. Eduista on kerrottu tarkemmin YTK-Yhdistyksen nettisivuilla.

Opiskelijan jäsenyys YTK-Yhdistyksessä on ilmainen, mutta siihen ei kuulu työttömyyskassan jäsenyyttä. YTK-Yhdistyksen jäseneksi voit siis liittyä vaikka heti opintojen alkaessa. Kesätöiden alkaessa kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi, jolloin voit kerryttää työssäoloehtoa ja saada lisäturvaa työttömyyden varalle. Lue lisää YTK-Yhdistyksen opiskelijajäsenyydestä.