YTK pyytää työnantajia apuun työttömyysetuuksien maksujen sujuvoittamiseksi

Yleinen työttömyyskassa YTK pyytää kaikkia työnantajia ilmoittamaan tulorekisterissä laajat tiedot ja kaikki vapaaehtoiset tiedot. Näin toimien työnantaja voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että hänen työntekijöillään on mahdollisuus saada lomautustilanteessa ansiopäivärahaa ilman kohtuuttomia viiveitä.

Keskeisimpiä tietoja ansiopäivärahan maksamisessa ovat palkkatiedot. Niiden avulla selvitetään työssäoloehdon täyttyminen ja lasketaan ansiopäivärahan määrä.

Työttömyysetuuden maksajat voivat hakea palkkatietoja kansallisesta tulorekisteristä, johon työnantajat ilmoittavat palkkatietoja. Jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin vain suppeat pakolliset tiedot, eivät ne riitä ansiopäivärahan laskemiseksi ja etuudenmaksaja joutuu pyytämään lisätietoja työnantajalta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä etuuden maksajille sekä työnantajille ja lisää viiveitä ansiopäivärahan maksamisessa.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK on jo varautunut siihen, että koronaepidemiasta johtuvat massalomautukset tulevat ruuhkauttamaan työttömyysetuuksien maksamisen. Työnantajien avulla ruuhkaa voidaan hieman helpottaa.

Apua tilanteeseen tuovat myös kymmenet uudet työntekijöitä, joita YTK parhaillaan rekrytoi.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle