YTK Työttömyyskassan työntekijöitä pöydän ääressä, yhteisessä työpajassa.

YTK Työttömyyskassa on Suomen innostavimpia työpaikkoja

YTK sai komean tunnustuksen vuodelta 2022: Olemme jälleen kerran maamme innostavimpia työpaikkoja. “Suomen innostavimmat työpaikat” -tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka tutkitusti panostavat oman organisaationsa kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin, toimintakulttuuriin ja yhteistyöhön.

”Tämä on hieno tunnustus ja kertoo vahvasta yhteishengestämme. Meillä on yhteinen, merkityksellinen tavoite ja tekemisen meininki. Se heijastuu niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tyytyväisyytenä”, sanoo henkilöstöjohtaja Anne Pihlava.   

Tunnustus on viesti henkilöstön erinomaisesta innostuneisuudesta ja halusta tehdä parhaansa organisaatiolle tärkeiden päämäärien saavuttamiseksi. YTK Työttömyyskassa sai tunnustuksen keskisuurten (150-1000 hlöä) organisaatioiden sarjassa. 

”Panostamme paljon työyhteisöön ja hyvinvointiin liittyvien asioiden kehittämiseen. Tärkeää on myös koko henkilöstön osallistaminen. Jatkuva parantaminen ja eteenpäinmeno on syvällä perustekemisessämme. Uskomme siihen, että asiat saadaan onnistumaan”, kuvailee Pihlava. 

Myös henkilöstöltä tullutta kriittistä palautetta kuullaan YTK:ssa herkällä korvalla. Asioita edistetään ja kehitetään aktiivisen ja avoimen keskustelun avulla.  

“Kannustamme avoimeen ja rohkeaan vuorovaikutukseen. Haluamme myös oppia näitä taitoja yhdessä lisää. Käymme henkilöstökyselystä ja muista palautekanavista nousseita asioita yhteisesti läpi ja pyrimme löytämään juuri meille sopivia tapoja kehittyä.” 

Suomen innostavimmat työpaikat listataan vuosittain ja voittajat julkistetaan keväisin. Tulokset perustuvat Eezy Flown toteuttamaan henkilöstökokemustutkimukseen, johon vastaa vuosittain liki 200 000 oman alansa ammattilaista. Lisätietoja löydät osoitteesta innostavimmat.fi.

Tätä mieltä henkilöstömme on: 

”Henkilöstön hyvinvointi! Siitä ei voi kuin antaa ruusuja. Lisäksi koko talon yhteishenki on hyvä.” 

”Kulttuuri on luotu rohkeaksi, voi olla eri mieltä ilman seuraamuksia.” 

”Meillä on tekemisen ja jatkuvan kehittymisen meininki, jota matala organisaatiorakenne tukee.” 

”Reagoidaan ketterästi, huomioidaan hyvinvointi ja selvästi henkilökunnasta halutaan pitää hyvää huolta.”  

”Työntekijöiden näkökulmaa kuullaan paljon, jokaisella on mahdollisuus kehittää ja kehittyä.” 

”Työntekijöitä pyritään osallistamaan päätöksentekoon, kuulemaan ja perustelemaan.”