Alkusyksyn parempien aikojen jälkeen odotettavissa jälleen kasvua hakemusmäärissä

Koronatilanteen kiihtyminen syksyn edetessä ei vielä näy työttömyyspäivärahan hakijoiden määrissä. Tilastojemme mukaan olosuhteisiin nähden syyskuu on ollut kohtuullisen hyvä. Hakemusmäärät ovat laskeneet, mutta uudet uutiset lomautuksista ja irtisanomisista ennakoivat heikennystä tilanteeseen.

YTK:n jäsenten työttömyysaste on kesän jälkeen laskenut. Syyskuussa jäsenistämme työttömiä oli 10,3 prosenttia, elokuussa 12,0 prosenttia ja vielä heinäkuussa 14,5 prosenttia. Viime vuoden syyskuussa jäsenistön työttömyysaste oli 6,1 prosenttia, joten työttömyysaste on edelleen lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.  

”Alkusyksyn hyvästä kehityksestä huolimatta olemme varautuneet siihen, että hakemusmäärät lähtevät jälleen kasvuun”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki. 

Tänä vuonna maksettu jo 646 miljoonaa euroa

Syyskuussa meille saapui yhteensä 59 113 päivärahahakemusta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia tuli 37 762. Määrät ovat siis edelleen 1,5-kertaiset. Ensihakemukset ovat olleet laskussa jo pidemmän aikaa, mutta syyskuussa myös jatkohakemuksia saapui enää 54 684 kappaletta, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin elokuussa.  

Hakemusmäärien perusteella voidaan päätellä, että lomautuksia on päättynyt ja ihmisiä on työllistynyt syyskuussa. Soviteltavia hakemuksia tulee tasaisesti, eli osa-aikaista ja satunnaista työtä tehdään edelleen paljon. Syksyn uutiset lomautuksista ja irtisanomisista eivät ole vielä realisoituneet päivärahahakemuksiksi, joten tilanteen heikkeneminen ei vielä näy hakemusmäärissä. 

Maksoimme syyskuussa jäsenillemme etuuksia yhteensä 71,8 miljoonaa euroa. Etuusmenot ovat hienoisessa laskussa kesään verraten, jolloin heinäkuussa maksettiin ennätykselliset 103 miljoonaa euroa. Tänä vuonna etuuksia on YTK:sta maksettu yhteensä jo miltei 646 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2019 aikana maksoimme päivärahoja yhteensä 509 miljoonaa euroa.

YTK:n jäsenten työttömyysaste kuvaaja: vuonna 2020 työttömyys on ollut poikkeuksellisen korkealla verrattuna aikaisempiin vuosiin

YTK:n jäsenistölle koronavuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen pitkälläkin vertailuajalla.

Tästä on kyse:

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä. 
  • YTK:lla on jäseniä 486 000. Määrä vastaa lähes 22 % suomalaisista palkansaajista.    

  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan. 

  • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä. 

  • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua.

  • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu. 

  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.  

  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.  

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle