Tietokoneen äärellä istuva mies tekee muistiinpanoja YTK

Alkuvuoden työttömyystilanne näyttää vaikealta

Koronarokotukset ovat alkaneet, mutta työllisyyskehityksen suhteen ei vielä näy valoa tunnelin päässä. YTK:n tilastojen mukaan työttömyys on yhä korkealla tasolla ja joulun kausityöllistävä vaikutus näyttää jääneen tavallista pienemmäksi. Korkean pohjatyöttömyyden, nousevan kausityöttömyyden ja pitkittyvän epidemian yhdistelmä tekee alkuvuoden työttömyystilanteesta kiperän. Tammikuussa hakemusmäärät ovat nousseet selvästi joulukuusta.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste ja maksetut etuisuudet

Korkean pohjatyöttömyyden, nousevan kausityöttömyyden ja pitkittyvän epidemian yhdistelmä tekee alkuvuoden 2021 työttömyystilanteesta haastavan. YTK ennakoi, että tammikuusta on tulossa työttömyyden suhteen vaikea. 

“Tilanne työmarkkinoilla vie yhä useamman palkansaajan työttömyysuhan alaiseksi. Kannustamme kaikkia tarkastamaan, että jäsenyys työttömyyskassassa on kunnossa. Nyt on hyvä hetki liittyä työttömyyskassaan, jos jäsenyyttä ei vielä ole”, muistuttaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki

YTK arvioi saavansa tammikuussa jopa 78 000 hakemusta, mikä nostaisi jäsenistön työttömyysastetta 1,5–2,5 prosenttiyksiköllä. Luku sisältää lomautetut ja osittain työttömänä olevat. Tammikuun aikana uusia ensihakemuksia on tullut yhteensä 103 % enemmän kuin vastaavana aikana joulukuussa. Eniten kasvua on lomautettujen ensihakemuksissa. Jatkohakemukset mukaan lukien hakemuksia on saapunut 43 % enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa 2020.  

Joulukuun korkea työttömyys nosti myös etuusmenoja 

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli joulukuussa 11,3 %.
Työttömyysaste nousi marraskuusta joulukuuhun 17 %. Muutos edelliseen vuoteen on edelleen suuri, 57 %. Joulukuussa 2019 ennen koronaepidemiaa jäsenistömme työttömyysaste oli 7,2 %. 

kk / vuosi
Työttömyysaste
Etuusmenot
Hakemusmäärä
Joulukuu 2020
11,3 %
79 624 941 €
64 464
Joulukuu 2019
7,2 %
42 672 226 €
43 279

Joulukuussa YTK maksoi etuuksia yhteensä 79 624 941 euroa. Nousua viime vuoden joulukuuhun oli 86,6 %, eli maksettujen etuuksien määrä on lähes tuplaantunut vuoden takaiseen verrattuna. Kokonaisuudessaan YTK maksoi viime vuonna etuuksia yhteensä noin 856 miljoonaa euroa. 

Lomautusten määrä on jäänyt korkeaksi 

”Tilastomme näyttävät, että lomautusten määrä vakiintui syksyllä korkealle tasolle ja niiden määrä kasvoi joulukuussa edelleen, eikä vauhti ole tammikuussa hidastunut. Koronan ja lakimuutosten vuoksi lomautus on yhä useamman kohdalla ollut ansiopäivärahan hakemisen syy, mikä murtaa kuvaa työttömyydestä kokoaikaisena ja ehdottomana ilmiönä”, Alamäki pohtii.  

Syyskuussa 2020 alkanut lomautusten nousu on jatkunut joulukuussa. Sen sijaan kokonaan työttömien ensihakemuksia saapui joulukuussa hieman vähemmän kuin marraskuussa, eli työntekijöitä jäi kokonaan työttömäksi hieman aiempaa vähemmän.  

Joulun vaikutus kausityöllisyyteen saattanut heikentyä 

Joulukuussa YTK:lle saapuneiden soviteltavien ansiopäivärahojen hakemusmäärä on pudonnut 11 % marraskuuhun verrattuna. Tämä viittaa siihen, että osa-aikatyön tekeminen on vähentynyt, mikä on poikkeuksellista, koska tyypillisesti osa-aikatyötä tekevien määrä kasvaa joulun alla.  Joulun kausityöllisyys onkin saattanut koronatilanteen vuoksi jäädä aiempia vuosia vähäisemmäksi. Kuva tarkentuu tammikuun hakemusten myötä, sillä joulukuussa tehty osa-aikatyö näkyy vasta siinä vaiheessa.  

Tästä on kyse

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus YTK:n jäsenistön tunnusluvuista. YTK:lla on jäseniä yli 493 000. Määrä vastaa noin neljäsosaa suomalaisista palkansaajista.  
  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja Työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle