Hyvä vuosi 2019 päättyi hakemustulvaan

Viime vuonna YTK:n jäsenistön työttömyys kävi alempana kuin kertaakaan kymmenen vuoden aikana. Syksyn aikana oli kuitenkin merkkejä siitä, että työttömyys on lisääntymässä. Joulukuussa YTK:lle tuli melkein 18 prosenttia enemmän hakemuksia kuin edellisenä vuonna. Työntekijöitä on nyt jäänyt aiempaa enemmän työttömiksi.

Joulukuussa 2019 YTK:n jäsenistölle maksettiin yhteensä 42 641 915 euroa työttömyysetuuksia. Se on  5 279 015 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2019 aikana YTK maksoi etuuksia jäsenilleen yli puoli miljardia, yhteensä 504 306 631 euroa. Se on melkein 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.  

”Etuusmenot jakautuivat viime vuonna normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Vuosi mentiin mukavasti edellisvuoden tason alapuolella, vaikka YTK:n jäsenmäärä on taas kasvanut. Hyvä trendi taittui syksyn mittaan, kun hakemusmäärät kääntyivät nousuun. YTK:n jäsenmäärän kasvun huomioiden saimme joulukuussa yli 12 % enemmän hakemuksia kuin viime vuonna samaan aikaan. Erityisesti ensimmäisten ansiopäivärahahakemusten määrä oli jyrkässä kasvussa. Se kertoo siitä, että työntekijöitä on nyt jäänyt aiempaa enemmän työttömiksi”, avaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.  

Joulukuussa YTK:laisia työttömiä 7,1 %

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli joulukuun lopussa 7,1 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä.  

”Viime vuoden syyskuu oli 6,1 prosentin työttömyysasteella ennätyskuukausi: YTK:n jäsenistön työttömyysaste ei ole ollut näin matala kymmeneen vuoteen. Syyskuussa työttömiä YTK:laisia oli vain noin 27 000. Sitä voi pitää melko hyvänä lukuna, kun vuosikymmenen pahimmat luvut ovat liikkuneet lähellä 50 000:tta”, kertoo Sanna Alamäki.  

Koko viime vuoden YTK:n jäsenistön työttömyysasteen keskiarvo oli 7,2%, kun vuoden 2018 keskiarvo oli 7,9%. YTK:n jäsenien työttömyys on laskenut tähän saakka tasaisesti vuodesta 2016 alkaen, mutta lasku on nyt taittunut. 

tästä on kyse:

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä.  
  • YTK:lla on jäseniä yli 440 000. Määrä vastaa 20 % suomalaisista palkansaajista.    
  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.  
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.  
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten 
    kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.  

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle