Kaaviokuva YTK:n jäsenistön työttömyysasteesta. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyyaste laski marraskuussa vain 0,1%.

Marraskuussa YTK:lla työttömiä vähemmän kuin vuotta aiemmin

YTK:n jäsenistä oli työttömänä marraskuun lopussa 6,7 %. Työttömyysaste on hieman matalampi kuin vuosi sitten marraskuussa.

YTK:n jäsenistön työttömyys on pysynyt vuoden aikana alhaisella tasolla eikä trendi näytä muuttuvan loppuvuodestakaan. Viime vuoteen verrattuna marraskuussa työttömänä oli 1760 jäsentä vähemmän (0,4 %) kuin vuotta aiemmin. Tänä vuonna eniten työttömiä jäseniä on ollut tammikuussa.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli marraskuussa 5,9 prosenttia. 

Marraskuussa YTK:n jäsenistölle maksettiin yhteensä 39 855 127 euroa työttömyysetuuksia. Koko vuoden aikana on marraskuun loppuun mennessä maksettu etuuksia yhteensä 461 664 716 euroa. 

Lokakuuhun verrattuna työttömyysetuuksia maksettiin marraskuussa 612 462 euroa vähemmän, kun työttömyysaste laski 0,1 prosenttia. “Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että useampi sata YTK:n jäsentä työllistyi tänä vuonna vielä ennen vuoden loppua, kun viime vuonna samaan aikaan työttömyysaste pysyi loka-marraskuussa muuttumattomana”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki

Vuosi 2020 on hitaan talouskasvun aikaa 

Valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki ovat kuluneella viikolla ennustaneet ensi vuoden näkymiä. Ne ovat hyvin samankaltaisia kuin YTK:n ensi vuoden näkymät. “Olemme ns. Japanin mallin mukaisessa, eli hitaan talouskasvun vaiheessa. Oletuksemme mukaan työttömyys pysyy ensi vuonnakin samoissa luvuissa kuin tänä vuonna. Koko vuoden osalta jäsentemme työttömyys on vaihdellut kuukausittain 6,5-8,5 % välillä”, sanoo Alamäki.  

"On kuitenkin huomattava, että YTK:ssa koetaan suhdannevaihtelut ja sitä kautta työttömyyden mahdolliset muutokset nopeasti”, Alamäki lisää. 

Tästä on kyse

-  YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus YTK:n jäsenistön tunnusluvuista. YTK:lla on jäseniä yli 440 000. Määrä vastaa 20 % suomalaisista palkansaajista.  

- YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan 
 
- Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
 
- Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla

Kaaviokuva YTK:n jäsenille maksetusta ansiopäivärahasta. Marraskuussa työttömyysetuuksia maksettiin yli 600 000 vähemmän kuin lokakuussa.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle