Miesten työttömyys on vähentynyt 50 prosenttia enemmän kuin naisten

Pride-viikolla huomio kiinnittyy seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ohella sukupuolten väliseen tasa-arvoon. YTK:n barometrin tarjoaman datan pohjalta selviää, että naisten ja miesten työttömyysasteessa on huomattava 2,4 prosenttiyksikön ero.

YTK:n naisjäsenten työttömyysaste on tällä hetkellä 9,2 prosenttia, kun miesjäsenten kohdalla luku on 6,8 prosenttia. Varsinkin miesten työttömyys on vähentynyt, sillä vielä toukokuussa aste oli 7,4 prosenttia. Naisten kohdalla työttömyys on puolestaan kasvanut toukokuun 8,7 prosenttiyksiköstä.

Viimeiseen 20 vuoden aikana naisten työttömyys on ollut noin prosenttiyksikön miesten työttömyyttä korkeampaa. Viimeisten neljän vuoden aikana sukupuolten välinen ero on kuitenkin kasvanut vuosi toisensa jälkeen. Vuonna 2014 naisten ja miesten välinen ero oli 1,3 prosenttiyksikköä, mutta tänä vuonna hypättiin jo 2,4 prosenttiyksikköön.

YTK:n jäsenten työttömyys on kuluvan vuoden aikana kääntynyt selkeään laskuun. Kun kaikkien jäsenten työttömyysaste kesäkuussa 2016 oli 9,1 prosenttiyksikköä, niin kesäkuussa 2017 aste on 7,7 prosenttiyksikköä. Naisten työttömyys on tänä aikana vähentynyt yhden prosenttiyksikön, kun miesten kohdalla tilanne on parantunut 1,5 prosenttiyksikköä. Näin ollen miesten työllisyys on parantunut 50 prosenttia naisia paremmin.

Sukupuolten välinen ero kasvanut erityisesti nuorten kohdalla

YTK:n jäsenten työttömyys kohdistuu erityisesti 50–60-vuotiaisiin. Naisilla kesäkuun työttömyys on 16 ja miehillä 14,3 prosenttiyksikköä. Vaikka työttömyys kohdistuu selvästi iäkkäämpiin jäseniin, on miesten ja naisten välinen ero suurinta 30–40-vuotiaiden kohdalla, jossa naisten työttömyys on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampaa kuin miesten. 20–30-vuotiaiden kohdalla ero on 2,7 prosenttiyksikköä. Vanhempien jäsenten kohdalla ero pienenee, ollen 40–50-vuotiaiden kohdalla 1,5 prosenttiyksikköä ja 50–60-vuotiaiden kohdalla 1,7 prosenttiyksikköä.

Suomen talous on nousussa, mikä heijastuu myönteisesti suomalaisten työllisyyteen. Työllisyyden kasvu suuntautuu kuitenkin epätasaisesti miesten ja naisten välillä. Tämä on selkeä haaste tasa-arvon kannalta.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle