Naisten työttömyys laskenut eniten 50–60-vuotiaiden keskuudessa

Suomalaisten naisten työllisyys on noussut edellisvuodesta prosenttiyksiköllä. Selkeintä parannus on 50–60-vuotiaiden kohdalla, joiden työllisyys on parantunut 1,5 prosenttiyksikköä.

YTK:n naisjäsenten työttömyys oli tämän vuoden helmikuussa 10,2 prosenttia. Viime vuoden helmikuussa työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Tieto selviää Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n työttömyysbarometristä.  YTK:n jäsenet edustavat noin 15 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

Naisten työllisyyden parantuminen linkittyy yleiseen myönteiseen työllisyyskehitykseen. Viime vuoden helmikuusta YTK:n jäsenten työttömyys on laskenut noin 1,5 prosenttiyksikköä.

Maantieteellisesti tarkasteltuna naisten työttömyys on laskenut selkeimmin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa, joissa molemmissa naisten työttömyys laski vuodessa jopa 3,6 prosenttiyksikköä.

50–60-vuotiaiden työttömyystilanne huonoin, mutta työttömyys laskenut eniten

Suhteellisesti paras tilanne naisten kohdalla on 40–50-vuotiailla, joista 8,5 prosenttia on työttömänä. YTK:n Barometrin mukaan 40–50-vuotiaiden naisten työttömyys laskee nopeammin kuin muissa ikäjakaumissa. Vuosina 2015–2016 ikäjakauman työttömyys vakiintui 18,7 prosenttiin. Siitä työttömyys on laskenut vuoden aikana 1,5 prosenttiyksikköä.

Heikoimmassa tilanteessa ovat puolestaan 50–60-vuotiaat naiset. Heistä työttömänä on 17,2 prosenttia. 50–60-vuotiaiden naisten heikko työllisyystilanne on selvä yhteiskunnallinen ongelma. Tämän vuoksi on myönteistä, että Barometrin mukaan työttömyys on tässä ikäluokassa laskenut.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle