Toukokuu toi toivoa hurjista työttömyysluvuista huolimatta

Yleinen työttömyyskassa YTK arvioi ansiopäivärahahakemusten perusteella, että jäsenistön työttömyys nousee toukokuussa jopa 19,3 prosenttiin. Jatkohakemusten määrän kasvu osoittaa, että työllistyminen ei ole vielä päässyt vauhtiin. Sen sijaan ensihakemuksia tuli huhtikuuta vähemmän, joten virta työttömyyteen on toistaiseksi hidastumassa.

Hakemusmäärät ovat kasvaneet kevään mittaan ennätyksellisiin lukemiin. Erityisesti jatkohakemusten määrä on kasvussa. Toukokuussa 2020 YTK:lle saapui 52 000 jatkohakemusta, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna toukokuuhun 2019, jolloin jatkohakemuksia tuli 22 000. Jatkohakemusten kasvu kertoo siitä, että työttömyys- ja lomautusjaksot jatkuvat yhä.

"On toivoa, että koronarajoitusten purkaminen alkaa kesän aikana näkyä pienempinä jatkohakemusmäärinä”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Ensihakemusten määrä laskussa

Vaikka hakemusmäärät ovat edelleen poikkeuksellisen suuria, toukokuussa saapui ensihakemuksia 30 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa.

"Viime vuoden toukokuuhun verrattuna saimme nyt ensihakemuksia seitsenkertaisen määrän. Tilanne on siis edelleen huono. Hyvää on kuitenkin se, että niin sanottu virta työttömyyteen on alkanut hieman hiipua. Erityisesti uusien lomautusten määrä on laskenut”, toteaa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

"Osa-aikatyön tekeminen näyttää myös yleistyneen toukokuun aikana. Osaksi tätä selittää se, että lomautuksia on toteutunut paljon osa-aikaisina", arvioi Eklund.

Tästä on kyse:

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä.
  • YTK:lla on jäseniä 470 000. Määrä vastaa yli 20 % suomalaisista palkansaajista.   
  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.
  • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä.
  • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua.
  • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu.
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle