Kuvaaja YTK:n jäsenistön työttömyysasteesta.

Työttömyysaste on kääntymässä nousuun

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,1 %. Viime vuoteen verrattuna työttömyysasteen lasku on hidastunut ja näkyvissä on merkkejä siitä, että työttömyysaste on kääntymässä nousuun.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,1 %. Se on 0,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste on laskenut yhden prosenttiyksikön.  
 
Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste syyskuussa oli  5,9 %. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa 8,6 prosenttia.  

Työttömyysasteen kehitys YTK:n jäsenistössä on ollut myönteistä eli työttömyysaste on laskenut. Muutosta näkyy kuitenkin työttömyysasteen laskuvauhdissa. Viime vuonna työttömyysaste laski vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä hieman yli 31 prosenttia, kun nyt vastaava lasku on ollut 28 prosenttia.

Viime vuonna samaan aikaan työttömyyksiä päättyi edellistä vuotta enemmän ja virta työttömyyteen oli vakaa. Nyt jatkohakemusten määrä on hienoisessa nousussa, mikä viittaa siihen, että työmarkkinoiden imu on heikentymässä ja työttömyysjaksot pitenemässä. Uusien hakemusten määrä on noussut noin 24 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, eli työttömyys kohtaa nyt entistä useampaa. Lisäksi käynnit YTK:n verkkopalvelussa ovat kesän aikana lisääntyneet 22 prosentilla ja myös hakukonekäyttäytymisessä näkyy työttömyysturvaan kohdistuva kiinnostuksen kasvu. Syksyn aikana erityisesti lomautuksesta on haettu aiempaa enemmän tietoa.

YTK:n jäsenille maksettiin ansiopäivärahaa syyskuussa 34 895 746 euroa 

Syyskuussa YTK maksoi jäsenilleen yhteensä noin 34,9 miljoonaa euroa työttömyysetuuksia. Se on 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuuhun verrattuna työttömyysetuuksia maksettiin syyskuussa 6,3 miljoonaa euroa vähemmän.  

Tämän vuoden aikana YTK on syyskuun loppuun mennessä maksanut etuuksia yhteensä noin  380 miljoonaa euroa. 

Kuvaaja YTK:n etuusmenoista

Tästä on kyse

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus YTK:n jäsenistön tunnusluvuista. YTK:lla on jäseniä yli 436 000. Määrä vastaa 19 % suomalaisista palkansaajista.
  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.
  • YTK:n jäsenistö vastaa noin 19 % Suomen palkansaajista.
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle