Työttömyys edelleen korkealla elokuussa, syyskuussa tilanne helpottunut

Pitkittynyt koronatilanne näkyy vahvasti elokuun työttömyysluvuissa. Tilastojemme mukaan ansiopäivärahahakemusten määrät ovat heinäkuusta laskeneet, mutta viime vuoteen nähden elokuun lukemat ovat edelleen kaksinkertaisia. Tällä hetkellä syyskuun hakemusmäärät näyttävät kuitenkin maltillisilta.

Jäsenistön työttömyysaste

YTK:n jäsenten työttömyysaste oli elokuussa 12,0 %, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 7,1 %. Heinäkuussa työttömyysaste kävi lähes 15 prosentissa.

Etuusmenot ja hakemusmäärät elokuussa edelleen kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna

Maksoimme elokuussa työttömyysetuuksia yhteensä 84 miljoonaa euroa ja heinäkuussa ennätykselliset 103 miljoonaa euroa. Etuusmenot ovat hienoisessa laskussa kesästä, mutta edelleen kaksinkertaiset verrattuna vuoteen 2019, jolloin etuuksina maksettiin elokuussa 41,5 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2020 meille saapui yhteensä 68 157 päivärahahakemusta, mikä on myös miltei tuplamäärä verrattuna elokuuhun 2019, jolloin hakemuksia tuli 35 468. Ensihakemusten määrät ovat laskeneet jo jonkin aikaa, mutta jatkohakemuksia ja etenkin soviteltavia jatkohakemuksia tulee enemmän. Tämä kertoo siitä, että työttömyys- ja lomautusjaksot jatkuvat yhä ja samalla osa-aikatyö on jälleen yleistymässä. 

”Koronan vaikutuksesta kaikki luvut ovat korkeampia viime vuoteen nähden. Niin sanottu virta työttömyyteen näyttää hieman hiipuneen uusien lomautusten määrän laskiessa, mikä on hyvä merkki”, arvioi YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Syyskuussa tullut vähemmän hakemuksia

Syyskuussa on tällä hetkellä saapunut 50 prosenttia enemmän hakemuksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Elokuussa vastaavasti hakemuksia oli saapunut jo 80 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Tämä viittaa siihen, että syyskuun aikana työllisyys on parantunut. Tilanne saattaa vielä muuttua, jos hakemuksia tulee loppukuussa alkukuuta vauhdikkaammin.

“Saimme elokuussa koronaruuhkan purettua, ja ansiopäivärahojen maksamisen suhteen kaikki on kunnossa. Työllisyyteen liittyvät näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmoja. Ylläpidämme korkeaa valmiutta. Tämänhetkisestä myönteisestä kehityksestä huolimatta olemme varautuneet hakemusmäärien kasvuun syksyn mittaan”, Alamäki jatkaa.

Tästä on kyse:

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä.
  • YTK:lla on jäseniä jo 481 000. Määrä vastaa yli 20 % suomalaisista palkansaajista.   
  • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.
  • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä.
  • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua.
  • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu.
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle