YTKbarometri tiedote loka marras luontokuva

Työttömyys ja etuusmenot pysyvät korkealla

Työttömyysluvut kertovat karua kieltä koronan vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen. Lokakuun tilastojemme mukaan työttömiksi ja lomautetuiksi jääneiden määrä jäsenistössä on kasvanut syyskuuhun nähden. Vaikka työttömyys on kesästä vähentynyt, on tilanne silti edelleen poikkeuksellisen huono aiempiin vuosiin verraten.

YTK:n jäsenten työttömyysaste on syksyn mittaan hieman laskenut, mutta tavanomaisesta tasosta ollaan vielä kaukana. Lokakuussa jäsenistä työttömiä oli 9,3 prosenttia, kun vielä heinäkuussa työttömyysaste oli historialliset 14,5 prosenttia. Viime vuonna vastaavaan aikaan lokakuussa työttöminä oli 6,8 prosenttia jäsenistöstä. 

“Ennakoimme, että maksamme tänä vuonna etuuksia ennätysmäiset 839 miljoonaa euroa. Työttömyys ja etuusmenot pysyvät arvioiden mukaan korkealla myös ensi vuonna”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

YTK:n lokakuun tilastonostot:

 1. Työttömyys on korkealla erityisesti Etelä-Karjalassa (13,8 %) ja Lapissa (13,4 %). 

 2. Koko maassa YTK:n jäsenistä naisia on työttöminä keskimäärin 11 % ja miehistä 9 %. 

 3. Positiivista on 41–50-vuotiaiden työllisyys, sillä heistä työttömiä YTK:n jäsenistössä on alle 6 %.

Tilanne huonontunut uusien työttömyyksien osalta

Lokakuussa YTK:lle saapui yhteensä 58 393 päivärahahakemusta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia tuli 37 717. Määrät ovat siis edelleen 1,5-kertaiset. Ensihakemusten määrä kasvoi syyskuusta lokakuuhun noin 8,5 prosenttia, eli uusia työttömyyksiä on lokakuussa alkanut hieman enemmän.  

Hakemusmäärien perusteella lomautuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. YTK:lle lokakuussa saapuneiden jatkohakemusten määrä (53 517 kpl) on pysynyt syyskuun tasolla, vähentyen vain noin 2 prosenttia. 

Osa-aikatyön tekeminen on hieman vähentynyt, sillä soviteltavia hakemuksia saapui lokakuussa noin 5 prosenttia syyskuuta vähemmän.

Etuusmenot nousseet lähes 66 %

YTK maksoi lokakuussa jäsenilleen työttömyysetuuksia yhteensä yli 64,5 miljoonaa euroa. Etuusmenot ovat laskeneet kesästä, jolloin heinäkuussa maksettiin ennätykselliset 103 miljoonaa euroa. 

Maksettujen etuuksien määrän arvioidaan nousevan koko vuoden aikana 66 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna etuuksia on YTK:sta maksettu yhteensä jo yli 710 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2019 aikana YTK maksoi päivärahoja yhteensä 506 miljoonaa euroa.

YTK:n jäsenistön työttömyysasteen kehittyminen ja maksetut etuudet 2020–2019.

YTK:n jäsenistön työttömyysasteen kehittyminen ja maksetut etuudet 2020–2019.

Tästä on kyse:

 • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä. 

 • YTK:lla on jäseniä noin 490 000. Määrä vastaa yli 20 % suomalaisista palkansaajista.    

 • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan. 

 • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä. 

 • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua. 

 • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu. 

 • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.  

 • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle