Työttömyys pysynyt heinäkuussa korkealla, lomautetut työllistymässä

Koronan vaikutukset Suomen talous- ja työllisyystilanteeseen näkyvät erityisesti korkealle kohonneena työttömyytenä ja laajoina lomautuksina. Tilastojemme mukaan päivärahahakemusten määrät ovat laskussa ja lomautukset vähenemässä, mutta työttömyys on edelleen korkealla.

Jäsenistömme työttömyysaste oli heinäkuun lopulla 14,5 %. Viime vuoden elokuussa jäsenistön työttömyysaste oli 7,1 %. Viime helmikuussa ennen koronan vaikutusta työttömyysaste oli 8,2 %. Huhtikuussa arvioimme, että jäsenistön työttömyysaste nousee ennätyksellisesti yli 15 prosenttiin. Tämä on kesän aikana toteutunut.

– Perinteisesti heinäkuu on hiljainen lomakuukausi, mutta tänä vuonna käsittelimme sen aikana yli 100 000 hakemusta ja maksoimme yli 100 miljoonaa euroa korvauksina hakijoille, toimitusjohtaja Sanna Alamäki kertoo. Tämän vuoden heinäkuussa maksoimme korvauksia yli 63 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa, jolloin maksoimme noin 40 miljoonaa euroa. Saajien määrä kasvoi 109 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun nähden.

Hakemusten määrät edelleen suuria, mutta vähenemässä

Heinäkuussa saimme työttömien ensihakemuksia 2 742 kpl eli noin kolmanneksen vähemmän kuin kesäkuussa (3 875 kpl). Lomautettujen ensihakemuksia sen sijaan tuli heinäkuussa huomattavasti vähemmän (4 711 kpl) kuin kesäkuussa (8 016 kpl). Jatkohakemuksia tuli heinäkuussa yhteensä 62 969 kpl ja kesäkuussa 75 294, joten jatkohakemusten määrä laski kesän mittaan yli 16 prosenttia.

YTK päivärahamaksujen määrät lomautetuille vuonna 2020

Tilastokuvaajasta on nähtävissä, että alkaneiden lomautusten perusteella on maksettu yhä harvemmalle korvauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien alkavien lomautuksien määrä on laskenut. Samalla myös lomautettujen jatkohakemusten perusteella myönnettyjen korvausten lukumäärä on laskenut kesä- ja heinäkuun aikana, mikä viittaa siihen, että lomautetut ovat palanneet töihin. YTK:ssa kehitys näyttää jatkuvan hyvänä myös elokuussa.

Tästä on kyse:

  • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista.
  • YTK:lla on jäseniä yli 477 000. Määrä vastaa noin 25 % vakuutetuista palkansaajista.
  • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä.
  • YTK hoitaa noin kolmannesta kaikista päivärahoista. Heinäkuussa 2020 maksetuista päivärahoista YTK maksoi noin 35 prosenttia. Vuonna 2019 kaikkien työttömyyskassojen yhteensä maksama etuuksien määrä oli kokonaisuudessaan noin 1,69 miljardia euroa, josta YTK:n osuus oli noin 504 000 euroa, eli noin 30 prosenttia. 
  • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua.
  • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu.
  • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
  • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle