Kaaviokuva YTK:n jäsenistön työttömyysasteesta. Työttömyysasteen lasku on hidastunut viime vuoteen verrattuna - YTK

Työttömyysaste nousemassa joulua kohden

YTK:n kasvaneen jäsenistön työttömyysaste oli lokakuun lopussa 6,8 %. Työttömyysaste on yhä matalampi kuin vuosi sitten, mutta heikko suhdanne rasittaa tilannetta.

Lokakuussa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli 6,8 %. Se on 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli lokakuussa 6,7 prosenttia.

-Työllisyyskehitys on viime vuosina ollut hyvä ja työttömyysaste on viime vuoden vaihteessa ollut laskusuunnassa. Työttömyysaste tyypillisesti silti nousee hieman vuoden loppua kohden. Heikentyneet suhdanteet painavat samaan suuntaan. Meillä ei harmillisesti vielä ole näkyvissä merkkejä siitä, että työttömyysasteen epäsuotuisa kehitys olisi taittumassa. Esimerkiksi alkavien työttömyyksien määrä on yhä nousussa koko kassakentässä, toteaa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

YTK:n jäsenille maksettiin lokakuussa ansiopäivärahaa lähes 40,5 miljoonaa euroa

Lokakuussa YTK:n jäsenistölle maksettiin yhteensä 40 467 589 euroa työttömyysetuuksia. Se on 1 561 589 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyysetuuksia maksettiin lokakuussa 5 213 989 euroa enemmän.

Vuoden aikana tapahtuneeseen kasvuun työttömyysetuuksien määrässä on vaikuttanut YTK:n jäsenmäärän kasvu sekä myös työttömyysasteen nousu. YTK:n jäsenmäärä on nyt 440 000, joka vastaa noin 20 % Suomen palkansaajista. Viime vuoden lokakuussa YTK etuusmeno suhteessa jäsentä kohden oli 89 euroa, kun etuusmeno suhteessa jäsentä kohden oli nyt 92 euroa.

Koko vuoden aikana YTK on lokakuun loppuun mennessä maksanut etuuksia yhteensä 421 809 589 euroa.

- YTK:n tilanne on kaikesta huolimatta erittäin hyvä. Esimerkiksi käsittelyaikamme ovat pysyneet nopeina, vaikka tämän vuoden aikana on tullut lakimuutoksia, jotka ovat lisänneet monimutkaisuutta. YTK:n talous on vahvalla pohjalla ja voimme pitää jäsenmaksun jatkossakin edullisena. Ensi vuoden aikana investoimme taas lisää ja saamme uusia mahdollisuuksia tuottaa erinomaista palvelua jäsenillemme, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Kaaviokuva YTK:n maksamista ansioturvaetuuksista. Etuuksien määrä on noussut viime vuoteen verrattuna - YTK

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle