huurteinen auton sivupeili talvella

Vuosi vaihtuu synkissä työttömyyslukemissa

Marraskuun tilastomme kertovat, että koronan vaikutukset vauhdittavat vuodenvaihteelle tyypillistä kasvua työttömyysluvuissa. Ennakoimme, että työttömien ja lomautettujen määrän kasvu jatkuu.

Jäsenistömme työttömyysaste marraskuussa oli 9,7 prosenttia. Työttömyysaste on noussut lokakuusta 3,1 prosenttia. Työttömyys on korkealla verrattuna myös viime vuoteen, jolloin marraskuussa työttömyysaste oli 6,7 prosenttia. Muutos viime vuoteen on jopa 43,6 %.

kk/vuosi
11/2020
10/2020
11/2019
työttömyysaste
9,7 %
9,4 %
6,7 %
hakemuksia
67 536
58 432
36 728
M EUR
67,1
64,4
39,3

“Vuosi vaihtuu työttömyyden kannalta synkissä lukemissa. Vaikuttaa siltä, että koronan vaikutus jäsenistömme työttömyysasteessa on noin kolme prosenttiyksikköä, joten olemme noin 10 % tasolla. Työttömyysaste tyypillisesti nousee vuoden vaihteessa ja on korkeimmillaan tammikuussa. Kun tämän yhdistää koronan kielteiseen vaikutukseen työmarkkinoilla, on selvää, että tammikuusta tulee työttömyyden suhteen vaikea kuukausi”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

YTK:n marraskuun tilastonostot

 1. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste on marraskuussa pysytellyt YTK:n keskiarvon alapuolella (Helsinki 8,7 %, Vantaa 8,4 %, Espoo 6,6 %).
 2. Lapissa työttömyysaste marraskuussa oli 20,4 %.
 3. 61–68-vuotiaiden työttömyysaste oli marraskuussa 27,3 %.

Työllisyys heikkenee, hakemusmäärät kasvussa

Marraskuussa YTK:lle lähetettiin yhteensä 67 536 etuushakemusta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia saapui 36 728 kappaletta. Hakemusmäärät ovat siis melkein kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna. Lokakuuhun verrattuna hakemusmäärät ovat kasvaneet 15,6 prosenttia. 

“On ikävää huomata, että työttömien ja lomautettujen ensihakemusten määrät ovat kasvaneet lokakuusta marraskuuhun viidenneksellä”, Alamäki toteaa. 

YTK:lle marraskuussa saapuneiden jatkohakemusten määrä oli 15 prosenttia enemmän kuin lokakuussa. Työllistyminen on siis hidastunut ja työttömyys- ja lomautusjaksot ovat pitkittymässä. Soviteltujen hakemusten määrä kasvoi 16,9 %, mikä kertoo siitä, että osa-aikatyön tekeminen on lisääntynyt.

Kasvu näkyy myös ennätyksellisinä etuusmenoina

Maksettujen työttömyysetuuksien määrän arvioidaan YTK:ssa nousevan koko vuoden 2020 aikana yli 62 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tähän mennessä etuuksia on YTK:sta maksettu yhteensä jo yli 826 miljoonaa euroa, kun koko viime vuonna YTK maksoi päivärahoja yhteensä 509 miljoonaa euroa. 

Marraskuussa YTK maksoi jäsenilleen etuuksia yhteensä yli 67,1 miljoonaa euroa. Lokakuussa maksetuista etuuksista kasvua on 4,2 prosenttia. Etuusmenot ovat hiljalleen laskeneet kesän ennätyksellisistä summista, jolloin heinäkuussa maksettiin 103 miljoonaa euroa.

YTK:n jäsenistön työttömyysasteen kehittyminen ja maksetut etuudet 2020–2019.

Vuodenvaihdetta kohden työttömyyden kehitys on kääntynyt huonoon suuntaan.

Tästä on kyse:

 • YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön tunnusluvuista, jolla seurataan työttömyyden kehittymistä.
 • YTK:lla on jäseniä yli 490 000. Määrä vastaa yli 20 % suomalaisista palkansaajista.
 • YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan.
 • YTK:n työttömyysaste on työttömyysetuutta saavien jäsenten osuus kaikista YTK:n jäsenistä.
 • Ensihakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä päivärahahakemusta työttömyyden tai lomautuksen alettua.
 • Jatkohakemuksella tarkoitetaan seuraavia hakemuksia, jos työttömyys tai lomautus jatkuu.
 • Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. 
 • Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ajankohtaista

Takaisin Pulssin etusivulle