Mies työskentelee keskittyneesti korjauspajalla - YTK

Aaa että, työnteko lomautuksen aikana

Kesän ja syksyn aikana yhä useampi on työskennellyt lomautuksen aikana. Työskentely ja siitä ansaittu palkka vaikuttavat ansiopäivärahaan. Vaikutuksia on kuitenkin ollut hankala ennakoida, sillä mistään ei tunnu löytyvän riittävää tai osuvaa tietoa. Meille nämä neuvonnan tarpeesta syntyvät huolet kuuluvat erityisesti puhelinneuvonnassa, jossa lomautukseen ja työskentelyyn liittyvistä asioista keskustellaan asiakkaiden kanssa päivittäin.

Itse olen kirjoittanut asiaan liittyvää ohjeistusta esimerkiksi tietopankkiimme. Kirjoitettuun ohjeistukseen liittyy muutama haaste. Ensimmäinen on se, että vaikka teksti on olemassa, on vaikea varmistua siitä, että neuvoa hakeva sen löytää. Toinen haaste on, että vaikka asiakas neuvon löytää, voiko asiakas sen ymmärtää. Erityisesti lomautuksen aikaiseen työntekoon liittyy paljon sääntöjä ja poikkeuksia, joten mitä seikkaperäisemmän neuvon kirjoittaa, sitä vaikeampi siitä tulee ymmärtää. Lisäksi pelkkä sanojen ymmärtäminen ei riitä, vaan pitäisi myös pystyä soveltamaan monimutkaista lainsäädäntöä omaan tilanteeseensa, joka todennäköisesti on jonkinlainen yhdistelmä erilaisia poikkeuksia.

Se miten työskentely lomautuksen aikana vaikuttaa ansiopäivärahaan, riippuu siitä, millaisena lomautus on alun perin alkanut ja millaisena se on toteutunut. Onko se kokoaikainen vai viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä toteutettu? Lisäksi vaikuttaa se, tekeekö lomautuksen aikana työtä omalle vai vieraalle työnantajalle. Tietysti on huomioitava, millainen oli työsuhde ennen lomautusta tai onko kyseessä osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osittaisella hoitovapaalla olleen lomauttaminen.

Edellä mainitut seikat vaikuttavat esimerkiksi siihen, sovitellaanko ansiotulo maksu- vai ansaintaperusteisesti. Se puolestaan vaikuttaa muun muassa siihen, tarkastellaanko työaikarajoitusta sovittelujaksoittain vai kalenteriviikkokohtaisesti.

Maksuperusteisessa sovittelussa puolestaan keskeiseen asemaan nousee palkan maksupäivä. Maksupäivän sijoittuminen voi ratkaista etuuden määrän, vaikka mikään muu asia ei muutu.

Peruskeissi ja kuningas

Ehkä tyypillisin tapaus on työskentely kokoaikaisen lomautuksen aikana siten, että tekee satunnaisia lyhyitä työpäiviä lomauttaneelle eli ”omalle” työnantajalle. Kyseessä on sovittelutilanne, eli tulo työstä huomioidaan ansiopäivärahan määrässä.

Sovittelu tehdään maksuperusteisesti, eli tulo työstä huomioidaan silloin, kun se maksetaan. Jos siis esimerkiksi työskentelee elokuussa mutta palkka maksetaan syyskuussa, huomioidaan palkka vasta syyskuun päivärahoissa.

Tähän saakka tilanne on hallinnassa. Ensimmäiseen outoon asiaan törmäämme, kun otamme huomioon sovittelulle asetetun työaikarajan. Soviteltua ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos työaika ylittää 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Kun sovitteluperuste on lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä, arvioidaan työaikaa kalenteriviikoittain. Tämä johtaa käytännössä siihen, että maksuperusteisessa sovittelussa verrataan kuukauden aikana tehtyä työaikaa yhden kalenteriviikon enimmäistyöaikaan. Käytännössä hakija saa tässä tilanteessa usein kielteisen päätöksen, kun työaika tyypillisesti ylittyy tällaisessa vertailussa.

Samaan aikaan muulta hakujaksolta maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa palkan ja ansiopäivärahan yhteensovituksen mukaisesti.

Eli hakija työskentelee elokuussa, palkka maksetaan syyskuussa. Hakija saa syyskuun hakujaksolta yhden viikon kielteisen päätöksen, eli päivärahaa ei makseta ollenkaan. Muilta kolmelta viikolta hän saa soviteltua ansiopäivärahaa.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.