Aktiivimalli vai aktiivimalli?

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Sipilän hallitus on esittänyt kaksi työttömyysetuuden määrää tai saamista rajoittavaa ehdotusta työttömien työnhakijoiden aktivoimiseksi. Ehdotukset ovat keskusteluissa ajoittain sekoittuneet toisiinsa, mikä voi olla enteellistä. Työnhakijoilla voi olla jatkossa vaikeuksia pysyä selvillä siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä seuraa mistäkin.

Sosiaali- ja terveysministeriön malli alentaisi työttömyyspäivärahan määrää, jos työnhakija ei 65 päivän aikana ole osoittanut aktiivisuutta. Aktiivisuuden voi osoittaa vähintään 18 tunnin työskentelyllä tai vastaavalla yritystoiminnalla neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Aktiivisuuden voi osoittaa myös olemalla 65 päivän aikana vähintään viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa, kuten koulutuksessa tai valmennuksessa. STM:n mallista puhutaan aktiivimallina tai työttömyysturvan aktiivimallina.

Työ- ja elinkeinoministeriön mallin tarkoituksena on aktivoida työttömiä hakemaan töitä. Esityksen mukaan työnhakijan tulisi hakea vähintään yhtä avointa työpaikkaa työttömyysviikkoa kohti. Jos työnhakija ei täytä esityksen mukaista työnhakuvelvoitetta, siitä seuraa 60 päivän karenssi, jonka aikana ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Myös TEM:n mallista on mediassa hieman harhaanjohtavasti käytetty sanaa aktiivimalli. Kuvaavampaa olisi puhua aktiivisen työnhaun mallista tai työnhaun aktivoimisesta.

On olennaista huomata, että kysymyksessä on kaksi täysin erillistä hallituksen esittämää ehdotusta. Molemmat muuttaisivat työttömyysturvalakia, mutta ne eivät liity toisiinsa oikeastaan mitenkään. On hyvä, että työnhakijoita pyritään aktivoimaan. Olisi kuitenkin parempi, jos sen voisi tehdä aiheuttamatta ylimääräistä hämmennystä ja epätietoisuutta!

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.