Ansioturva - reilua vai epäreilua?

Työttömyyskassojen hoitamaa ansioturvaa haukutaan aika ajoin epäreiluksi, kun ansioturvaa saadakseen pitää olla jonkun työttömyyskassan jäsen. Järjestelmä on arvostelijoiden mukaan epäreilu, koska rahoitus on epäreilu. Ansioturvaa ei saa, vaikka maksaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua, jos ei ole työttömyyskassan jäsen.

Ansioturvaa rahoittavat valtio, työnantajat ja työntekijät. Kaikki työntekijät maksavat palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Jos työntekijä ei kuulu mihinkään työttömyyskassaan, hänen työttömyysvakuutusmaksuillaan rahoitetaan perusturvaa, ne tilitetään Kelalle. Palkansaaja ei siis maksa ansioturvasta, jos hän ei ole minkään työttömyyskassan jäsen. Miksi se on epäreilua, että henkilön pitää kuulua työttömyyskassaan, jos se on tämän henkilön omasta valinnasta ja päätöksenteosta kiinni? Ansioturvan epäreiluus ei ole sen rahoituksessa, vaan siinä, että osa työtä tekevistä jää työttömyysturvan ulkopuolelle, kun lainsäädäntö laahaa jäljessä. Epäreilua on myös se, että ansioturvasäännökset estävät ihmisiä tekemästä työtä siinä muodossa kuin se on heille mahdollista.

Tällä hetkellä henkilön pitää valita, onko hän ansioturvassa palkansaaja vai yrittäjä. Hän ei pysty vakuuttamaan molempia töitään. Valmistelun alla on malli, jossa pystyisi vakuuttamaan molemmat työt. Muutos toisi reiluutta ansioturvaan ja huomioisi työelämän muutoksen, jossa työt tullaan tekemään välillä palkansaajana ja välillä yrittäjänä. Toivottavasti saamme muutokset jo ensi vuoden alkuun.

Epäreilua ansioturva on myös silloin, kun et pysty lainkaan vakuuttamaan työtäsi työttömyyden varalle. Työn vakuuttaminen palkansaajana on tällä hetkellä sidottu pääosin siihen, että olet juridiselta asemaltasi työntekijä, eli sinulla on työsuhde ja työnantaja. Monilla aloilla on kuitenkin yleistynyt, että työtä ei olekaan tarjolla työsuhteessa, vaan toimit työntekijän ja yrittäjän välimaastossa. Tässä tilanteessa henkilö ei pääse palkansaajakassan jäseneksi. Ansioturvassa nämä henkilöt ovatkin yrittäjiä, mutta tosiasiassa heidän tulonsa jäävät pakollisen yrittäjän eläkevakuuttamisvelvollisuuden alapuolelle, jolloin he eivät voi vakuuttaa työtään työttömyyden varalle myöskään yrittäjäkassassa. Jos maksat palkastasi kaikki palkansaajan lakisääteiset maksut, sinulla pitäisi olla mahdollisuus liittyä palkansaajan työttömyyskassaan. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole.

Onko se reilua vai epäreilua ansioturvaa, jos ei ole oikeutettu ansioturvaan, kun ei ole liittynyt työttömyyskassaan, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus? Minun mielestäni reilua ansioturvaa.

Jos järjestelmän epäreiluus tulee jostakin muusta asiasta kuin siitä, että pitää olla kassan jäsen, se olisi hyvä tuoda esille. Jos esimerkiksi ongelmaksi koetaan se, että ammattiliitot markkinoivat jäsenyyttään työttömyysturvalla, joka ei siis tosiasiassa vaadi ammattiliiton jäsenyyttä, pitäisi tähän harhaanjohtavaan markkinointiin puuttua.

Jännittävää näin työttömyyskassan toimitusjohtajan näkökulmasta on se, miten ansioturvan toimeenpano hoidettaisiin universaalissa mallissa. Universaalin ansioturvan kannattajat eivät suoraan ota tähän kantaa, mutta sisäänrakennettuna ajatusmallista saattaa löytää sen, että ansioturvan hoitaisi joku muu taho kuin työttömyyskassa, ehkä Kela. Sitä ei ole kukaan pohtinut, tuoko ansioturvan toimeenpanon siirtäminen pois työttömyyskassoilta automaattisesti tehokuutta ja parempaa palvelua. Esimerkiksi työeläkkeet toimeenpannaan Suomessa useamman yhtiön toimesta. Voisiko myös ansioturvan toimeenpanijoita olla useampia? Yleensä kuitenkin ajatellaan, että kilpailu luo kuluttajille parempia tuotteita ja palveluita, voisiko näin olla myös ansioturvassa.

Auli Hänninen YTK

Auli Hänninen, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.