Ansioturvaa kaikille?

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila aikoo asettaa selvitysmiehen kartoittamaan siirtymistä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Selvityksen taustalla on jo pitkään jatkunut keskustelu nykyjärjestelmän koetuista epäkohdista. Kyseenalaiseksi on saatettu ainakin nykyjärjestelmän kattavuus, rahoitus, tarkoituksenmukaisuus sekä oikeudenmukaisuus. Ansioturvaa on kritisoitu epäoikeudenmukaiseksi, koska ansiopäivärahan ehtona on jäsenyys työttömyyskassassa, vaikka myös kassaan kuulumattomat maksavat työttömyysvakuutusmaksua.

Ansioturvan rahoitus

Ansioturvan suurimmat rahoittajat ovat valtio, työnantajat ja palkansaajat. Tämän lisäksi työttömyyskassan jäsenet rahoittavat jäsenmaksulla oman osansa sekä ansioturvasta että toimeenpanon kustannuksista. Työttömyyskassan jäsenet rahoittavat 5,5 prosenttia etuusmenoista. Pieni omavastuumaksu tekee vakuutuksen ottamisesta kannattavan vaihtoehdon myös niille palkansaajille, jotka arvioivat työttömyysriskinsä olevan pieni. Laaja rahoituspohja mahdollistaa edullisen vakuutuksen.

Työttömyysvakuutusmaksu on veroluonteinen maksu, joka ei luo automaattista oikeutta sillä rahoitettuun etuuteen. Työttömyyskassaan kuulumaton palkansaaja ei rahoita ansiopäivärahan ansio-osaa. Kassaan kuulumattomien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksulla rahoitetaan perusturvaa. Sen sijaan työnantajien maksama maksu menee kokonaisuudessaan ansio-osan rahoittamiseen. Ilman työnantajien osallistumista työttömyysturva olisi merkittävästi heikompi.

Millä muilla tavoin ansiosidonnaisen työttömyysturvan voisi järjestää?

Vaihtoehdoiksi jää ansio-osan rahoittamisen siirtäminen kokonaisuudessaan kassan jäsenille tai siirtyminen yleiseen työttömyysvakuutukseen. Yksityinen työttömyysvakuutus olisi kallis vakuutusmuoto, johon harvalla olisi varaa. Suurimmalla osalla eurooppalaisista maista on yleinen työttömyysvakuutus. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat ainoa maat, joilla on olemassa vapaaehtoisiin maksuihin perustuva työttömyysvakuutus.

Myös yleisen työttömyysvakuutuksen mallissa tarvitaan etuuksille maksaja. Olisiko maksajia yksi vai useampi? Jos maksajia olisi vain yksi, niin toisiko se mukanaan tehokuutta ja parempaa palvelua? Esimerkiksi työeläkkeet toimeenpannaan Suomessa useamman yhtiön toimesta. Voisiko myös yleisen työttömyysvakuutuksen mallissa ansioturvan toimeenpanijoita olla useampia? Yleensä kuitenkin ajatellaan, että kilpailu luo kuluttajille parempia tuotteita ja palveluita.

Jotain pitäisi tehdä myös työttömyyskassojen jäsenmaksujen vaihtelulle. Jäsenmaksun suurus vaihtelee riippuen toimialakohtaisesta työttömyystilanteesta. Eikö olisi järkevämpää, että vakuutuksen hinta heijastaisi maksajatahon toiminnan tehokkuutta?

Arviolta puoli miljoona suomalaista palkansaajaa ei kuulu mihinkään työttömyyskassaan. Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret, matalapalkkaisissa, yksityisen sektorin määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät miehet eivät liity työttömyyskassaan. Yhtä mieltä ollaankin varmaan siitä, että työttömyysvakuutusta olisi perusteltua kehittää suuntaan, jossa kaikki palkansaajat olisivat mahdollisimman kattavasti vakuutuksen piirissä.

Työttömyyskassan jäsen voi oman vapaan tahtonsa mukaan joko kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistykseen. Työttömyyskassan jäsenyys ei ole vaihtoehtoinen ammattiyhdistyksen jäsenyyden kanssa, vaan ne ovat rinnakkaisia mahdollisuuksia. Yhdistymisvapaus on perusoikeutena turvattu meille kaikille. Työmarkkinajärjestöjen tekemien kyselyjen perusteella ansiosidonnainen työttömyysturva on kuitenkin kaikista tärkeimmäksi koettu syy kuulua ammattiliittoon. Näin siitä huolimatta, että on yhä yleisempää liittyä liittoihin sitoutumattomiin kassoihin, joista suurin on YTK.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.