Bästa betjäningens språk

Hos YTK tar vi hand om utkomsten för 40 000 människor varje månad. Det är en komplicerad process att sköta arbetet. Det faktum hur vi sköter och utvecklar processen, avgör hur effektivt vi klarar av jobbet. Ändå avgör det inte hur våra klienter upplever vår service. Det är klienterfarenheten som avgör hur vi lyckas med att möta våra klienter. Naturligtvis är det språket som man talar, som är viktigt vid detta möte.

Av medlemmarna i YTK är cirka 3,7 procent svenskspråkiga eller ungefär 15 000. Av de telefonsamtal som kommer till oss är cirka 2,1 procent på svenska. Vi sköter dessa så att var femte arbetstagare också kan ta hand om den svenskspråkiga rådgivningen. Ändå blir vår svarsprocent vid de svenskspråkiga samtalen lägre, jämfört med de finskspråkiga samtalen, även om svarstiden är snabbare. Här kan vi bli ännu bättre.

I anslutning till utkomstskyddet finns det mycket av specialord och därför ordnar vi varje år språkkurser för vår personal. Alla översättningar gör vi inte själva, utan vi anlitar även översättare till hjälp för oss exempel med webbsidorna. Detta är viktigt, för när det gäller olika slags beslutstexter och anvisningar måste betjäningen finnas tillgänglig jämlikt för alla.

För en stund sedan fick vi en underbar respons från en av våra klienter: ”Ni har alldeles utomordentliga svenskspråkiga sajter! Själv är jag tvåspråkig och läser vartdera språket, men sällan har jag sett så fina svenskspråkiga sajter. Också e-postmeddelandena kan läsas på samma goda svenska. Tack ska ni ha, strålande!”

Man blir alltid glad i hågen av responsen och med hjälp av den kan vi fortsätta att utveckla vår service. Kom alltså flitigt med respons även om våra svenskspråkiga tjänster.

Trevlig Svenska dagen!

Petja Eklund
​​​​​​​Utkomstskyddsexpert, YTK

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.