Byrokratiahirviö

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on purkaa turha sääntely ja byrokratia. Maria Kaisa Aula sai hallitukselta toimeksiannon selvittää työllisyyspalveluiden ja työttömyysturvan käyttäjälähtöisyyttä. Aulan selvityksen mukaan järjestelmässä on hyvin paljon byrokratisoituneen tai juridisoituneen palvelujärjestelmän piirteitä. Kuitenkin modernissa yhteiskunnassa palveluja tuottavan organisaation tulisi pyrkiä asiakaslähtöisyyteen ja muuttua asiakkaiden tarpeiden mukana. Tarvitaan enemmän todellista auttamistahtoa, vähemmän ”ei kuulu mulle”-asennetta.

Kunnes toisin todistetaan
Organisaatiotutkija Michel Crozierin mukaan byrokraattisia ovat organisaatiot, jotka ovat kykenemättömiä korjaamaan omaa toimintaansa. Professori Juha Vartola on kuvannut byrokratian ongelmia palvelutehtävää hoitavissa organisaatioissa. Byrokratia on epäluottamukseen perustuvaa hallintoa. Byrokratian edessä ”jokainen asiakas on potentiaalinen valehtelija”. Jokainen kansalainen on tavallaan väärässä, kunnes todistaa olevansa oikealla asialla. Työtön työnhakija saattaa tunnistaa tämän todistustaakan omakseen.

Ansioturva on vastikkeellista ja työnhakijan velvollisuudet varsin laajat. Jos esimerkiksi työnhakija ei ole ehtinyt reagoida hänelle lähetettyyn työtarjoukseen ajoissa, on seurauksena työttömyyspäivärahan menetys. Työnhakijat itse ovat välillä kokeneet lain tulkinnan kyykytyksenä tai mielivaltana. Edes ongelmat postilähetyksen perille saapumisessa eivät välttämättä ole lieventäneet sanktiota.

Apua tulossa
Työministeri Jari Lindström kehotti Helsingin Sanomissa 20.8.2016 löysäämään tiukkaa tulkintaa. Lindströmin mukaan rajatapaukset pitäisi tulkita työttömän hyväksi. ”Pitäisi ottaa vähän rennommin. Ei lähdetä siitä, että ihmiset huijaavat.” Vakuutusoikeus onkin tuoreessa ratkaisukäytännössään päätynyt tulkitsemaan lakia ihmisen hyväksi. Vakuutusoikeuden mukaan työnhakija ei voi ilman omaa syytään joutua kärsimään postinkulun ongelmien vuoksi.

Myös apulaisoikeuskansleri otti hiljattain kantaa työtarjouskirjeiden lähettämiskäytäntöihin. Apulaisoikeuskanslerille kannellut henkilö oli ilmoittanut saaneensa postitse työtarjouskirjeen, jossa tarkoitettua työpaikkaa oli haettava viimeistään 4 päivän kuluttua kirjeen päiväyksestä ja 2 päivän kuluttua sen saapumispäivästä lukien. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että työtarjoukseen vastaamiselle asetettua määräaikaa oli pidettävä riittämättömänä. Työnhakijalla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakea tarjottua työpaikkaa.

Kuinka hirviö tapetaan?
​​​​​​​
Mutta löytyykö meiltä todellista uskallusta taltuttaa tämä byrokratiahirviö? Professori Vartolan mukaan: ”Sen jälkeen kun byrokratia on kehittynyt täyteen muotoonsa, se on kaikkein vaikeimmin hävitettäviä sosiaalisia rakenteita”. Vähän kuin kreikkalaisen mytologian hirvittävä Hydra-käärme, jonka pelkkä hengitys tappoi miehen. Hydralla oli yhdeksän päätä, ja sitä oli vaikea tappaa, koska se sai nopeaan tahtiin uusia päitä menetettyjen tilalle.


Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.