CV:n ja hakemuksen sisällöillä on olennainen ero

Krista Vuori, Monster.fi

Moni työnhakija tekee yleisen virheen työnhaussa ja kirjoittaa työhakemukseen käytännössä auki ansioluettelonsa. Työhakemuksen ei ole tarkoitus olla CV:n toisinto, vaan CV:llä ja hakemuksella on toisistaan eroavat tehtävät. CV keskittyy menneisyyteen – aiempaan työkokemukseen ja taitoihin, joita jo osaat. Työhakemus puolestaan suuntaa tulevaisuuteen – miksi olet hakemassa kyseiseen tehtävään ja miten osaamisesi peilautuu työnantajan toiveisiin.

CV on yhteenveto työnhakijasta
Rekrytoijat lukevat CV:n aina ensimmäiseksi selvittääkseen täyttääkö hakija vaaditut vähimmäiskriteerit. Ensimmäisellä kerralla CV:n lukemiseen ei käytetä montaakaan sekuntia, joten tärkeät tiedot on oltava luettavissa yhdellä silmäyksellä. CV:n esitystapa ja ulkoasu kannattaa miettiä itselleen sopivaksi, jotta oma osaaminen ja persoona tulevat parhaiten esille. Oli CV:n formaatti mikä tahansa, tärkeintä on kuitenkin selkeys.

CV kertoo faktat työnhakijasta: koulutus- ja työhistorian sekä tiedot osaamisesta. CV:ssä esitettyjä tietoja kannattaa räätälöidä aina haetun työpaikan mukaan ja tuoda esille olennaisimmat asiat juuri kyseisen tehtävän kannalta. Esimerkiksi, jos sinulla on paljon työkokemusta eri aloilta, voit niputtaa työkokemuksiasi kokonaisuuksiksi sen sijaan, että listaisit jokaisen työjakson erikseen.

Työkokemukseen ei kannata laittaa pelkkää työnimikettä, vaan kirjoittaa lisäksi pieni kuvaus pääasiallisista työtehtävistä. Lisäksi ansioluetteloon kannattaa laittaa tiedot kielitaidosta ja muusta työn kannalta olennaisesta osaamisesta, esimerkiksi ICT-taidoista. Pelkän listauksen tai numeerisen arvion sijaan olisi hyvä olla tieto, mihin osaaminen perustuu.

Ansioluettelon alkuun on hyvä kirjoittaa lyhyt, muutaman lauseen pituinen tiivistelmä itsestäsi. Tiivistelmän tehtävä on kertoa ytimekkäästi osaamisestasi ja siitä, minkälaisiin tehtäviin haluaisit työllistyä nyt ja tulevaisuudessa. Tiivistelmän tarkoitus on antaa itsestäsi kokonaiskuva lukijalle ja herättää kiinnostus.

Työhakemus tuo esille hakijan motivaation
Rekrytointialan ammattilaisten mukaan työhakemuksen tärkein asia on tuoda esille henkilön motivaatio kyseistä työtehtävää kohtaan. Työhakemuksen rajallista tilaa ei kannata käyttää CV:stä helposti löytyvien asioiden toistamiseen, kuten esimerkiksi työtehtävien kuvailuun.

Työhakemus tulee aina kohdistaa haettuun työpaikkaan. Työnantaja huomaa kyllä, jos samalla geneerisellä hakemuksella on haettu useampaan paikkaan.

Kirjoita siis, miksi sinä sopisit kyseiseen tehtävään ja mitä lisäarvoa toisit yritykselle. Myös oma kiinnostuksesi yritystä kohtaan kannattaa mainita, sillä se osoittaa, että olet aidosti motivoitunut työskentelemään kyseisessä yrityksessä.

Työhakemuksessa kannattaa myös tuoda esille omaa persoonaansa ja työskentelytapojaan. Kannattaa kuitenkin varoa astumasta kliseiden sudenkuoppaan. Pelkkien ominaisuuksien listaamisen sijaan kannattaa kertoa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tämä piirre on tullut esiin työskennellessäsi.

Monet kokevat työhakemuksen vaikeimmiksi asioiksi aloituksen ja lopetuksen. Hakemus kannattaa aloittaa ytimekkäästi. Pyri herättämään lukijan mielenkiinto esimerkiksi kertomalla, miksi juuri kyseinen työtehtävä kiinnostaa sinua, ja mikä on tärkein vahvuutesi tehtävää ajatellen. Hakemuksen lopussa on hyvä vielä korostaa mielenkiintoasi ja esimerkiksi vetää yhteen, miksi juuri sinut kannattaa kutsua haastatteluun.

CV:n ja työhakemuksen tärkein tehtävä on auttaa sinua saamaan kutsu työhaastatteluun. Kun olet sisäistänyt niiden tavoitteet, on itse dokumenttejakin helpompi alkaa työstää.


Lisää vinkkejä työnhakuun löydät Monster Klubista: www.monsterklubi.fi
Avoimet työpaikat: www.monster.fi

Monster

Monster on työnhaun ja rekrytoinnin suunnannäyttäjä. Olemme yksi ensimmäisistä verkossa toimivista työnhakupalveluista tavoitteenamme on palvella niin työnhakijoita kuin työnantajia. Sivuiltamme löydät päivittäin tuhansia avoimia työpaikkoja tehtävään tai alaan katsomatta. Monsterin kautta voit hakea töitä myös ulkomailta. Menestystä työnhakuun!

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.