Enhän minä noin paljon tienaa!

Kun työskentelet osa-aikaisesti, voi sinulla olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan. Tämä tarkoittaa sitä, että saat edelleen päivärahaa, johon mahdollisesti olet oikeutettu, mutta sen määrää vähentää työstä saatu tulo. Vähennys on puolet suojaosan ylittävästä palkasta.

Vähennyksen määrä riippuu monesta asiasta. Esimerkiksi suojaosa voi sovittelujakson pituudesta riippuen olla joko 279 € tai 300 €. Sovitellulla päivärahalla on lisäksi perustepalkasta riippuvainen enimmäismäärä, jolloin todellinen vähennys voi olla enemmän kuin pääsäännöllä laskettu vähennys. Erityinen kummallisuus on erityinen sovittelujakso. Tällaisella jaksolla työtulo on laskennallinen, jolloin näytät paperilla tienaavan enemmän kuin oikeasti oletkaan palkkaa saanut. Mitään vääryyttä ei kuitenkaan tapahdu; siinä vain turva ja ansio muutetaan laskennallisesti yhteismitallisiksi. Vaikutus ei ylitä todellista ansiota.

Pääsääntöisesti vähennykseen huomioidaan sovittelujakson aikana ansaittu tulo. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi lomaraha ja lomakorvaus, jotka sovitellaan maksuajankohdan mukaan. Näiden palkkaerien sovittelu ansaintaperiaatteen mukaisesti viivästyttäisi säännönmukaisesti sovitellun päivärahan maksamista. Tästä syystä maksuajankohtaa on pidetty parempana vaihtoehtona päivärahanhakijan kannalta.

Maksuajankohdan mukaan huomioitu ansio aiheuttaa sen, että vähentävänä tulona voidaan huomioida enemmän kuin olet sovittelujaksolla työtä tekemällä ansainnut. Päätös voi siis ymmärrettävästi aiheuttaa ihmetystä ja tyytymättömyyttäkin. Mitään vääryyttä ei tässäkään tapahdu, sillä näitä eriä ei ole vähennetty silloin, kun ne on ansaittu.

Sovittelusäännöt ovat monimutkaisia, ja päätöksiin on vaikea varautua. Itse päätöstekstit ovat myös vielä tällä hetkellä epäselviä. Tähän on tulossa parannusta. Jos et ymmärrä saamaasi päätöstä, älä hätäile. Voit aina pyytää apua asiakaspalvelustamme.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.