Syksyinen järvi, etualalla laituri - YTK

Enimmäismaksuaika päättymässä?

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto eli päivärahakausi on tilanteestasi riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Mitä tapahtuu, kun nämä päivät loppuvat?

Päivärahakauden kuluminen

Jokainen maksettu täysi päiväraha vähentää enimmäisajasta yhden päivän. Maksamme päivärahaa enintään viisi päivää kalenteriviikossa. Enimmäisajasta kuluu siis viikon ajalla enintään viisi päivää, vaikka viikossa on seitsemän päivää.

Enimmäisaika kuluu eri tavalla, jos maksamme sinulle soviteltua päivärahaa. Näin voi olla, jos teet osa-aikatyötä tai olet sivutoiminen yrittäjä. Näissä tilanteissa soviteltu ansiopäiväraha muutetaan vastaamaan täyttä päivärahaa ennen kuin se vähennetään enimmäisajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun työskentelet osa-aikaisesti tai olet sivutoiminen yrittäjä, kuluu enimmäisaika hitaammin kuin kokonaan työttömällä tai kokonaan lomautetulla. Vastaavaa hidastusta ei ole, jos täydestä päivärahasta on vähennetty sosiaalietuus.

Jonkin aikaa meillä on vielä mahdollisuus maksaa päivärahaa enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

OmaYTK:ssa voit tarkistaa, kuinka monta päivää sinulle on maksettu ja kuinka monta päivää enimmäisajasta on vielä jäljellä.

Päivärahakauden päättyminen

Sinun ei tarvitse itse arvioida enimmäismaksuajan päättymistä. Tee normaalisti hakemuksia ja kun enimmäismaksuaika päättyy, annamme sinulle siitä erikseen päätöksen.

Jos työttömyys tai lomautus yhä jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Tarvitse sinne hakemuksen liitteeksi antamamme päätöksen enimmäisajan täyttymisestä.  Muista myös ilmoittaa TE-toimistoon, että etuutesi maksaja vaihtuu. Näin TE-toimisto osaa lähettää tarvittavat lausunnot heti oikeaan paikkaan.

Muutos tällaisessa tilanteessa on se, että et saa enää ansiopäivärahaa, vaan työmarkkinatukea Kelasta. Työmarkkinatuki on peruspäivärahan verran eli 37,21 € päivässä.

Uusi päivärahakausi

Kun täytät työssäoloehdon, alkaa enimmäismaksuaika aina alusta. Pääset siis uudelleen ansiopäivärahan piirin, kun täytät työssäoloehdon uudelleen. Työssäoloehtoa voi kerryttää pitkin matkaa lyhyemmissäkin pätkissä. Työssäoloehto voi täyttyä, vaikka enimmäismaksuaikaa olisi jäljellä. Myös tällaisessa tapauksessa enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Kun uutta työssäoloehtoa voi kerätä myös ansiopäivärahakauden aikana, voi olla, että enimmäismaksuajan päättyessä sinulla on jo koossa melkein kaikki tarvittavat viikot. Jos esimerkiksi olet kerännyt jo 25 viikkoa työssäoloehtoon, tarvitset enää yhden viikon lisää saadaksesi työssäoloehdon täyteen. Eli vaikka enimmäismaksuaika tulisi täyteen, se ei nollaa siihen saakka keräämiäsi viikkoja työssäoloehdossa. Työssäoloehdon tarkastelujakso sen sijaan 28 kuukautta, mikä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoon voidaan lukea enintään 28 kuukautta sitten tehtyä työtä. Eli työtä voi tippua pois vanhimmasta päästä työssäoloehtoa. Tähänkin on poikkeuksia kuten opiskelu, varusmiespalvleu tai vanhempainvapaa, jotka pidentävät mainittua tarkastelujaksoa.

Jos haluat tietää, paljonko sinulla on työssäoloehtoa kertynyt, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Tarkkaan tiedämme vain niistä töistä, jotka olet meille hakemuksissa ilmoittanut. Siksi mekään emme välttämättä pysty tarkalleen sanomaan, mikä on työssäoloehtoosi kertyneiden viikkojen määrä. Tyypillisesti ne voidaan kuitenkin melko luotettavasti arvioida. Viime kädessä voimme myös pyytää sinua laittamaan hakemuksen ja tarvittavat työtiedot. Niiden avulla voimme sitten laskea sinulle työssäoloehdon kertymän.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.