Erottuuko työhakemus edukseen?

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Kilpailu työpaikoista on kovaa. Työllisyystilanteen parantuessakin haasteena säilyy, miten hakija saa itsensä erottumaan kymmenien tai jopa satojen muiden joukosta.

Kun pitkä työura päättyy vaikkapa irtisanomiseen tuotannollis-taloudellisista syistä, henkilö saattaa löytää itsensä aivan vieraasta tilanteesta. Varsinkin, jos hän on aloittanut työuransa nousukauden aikana, jolloin töitä kyllä tekijöille löytyi, ja työhön siirryttiin usein joustavasti jo opiskelun ohessa. Ei ole ollut tarvetta lähetellä työhakemuksia. Ei tullut kokemusta siitä, miten synnyttää haastattelun kilpailutilanteessa sellaista positiivista ensivaikutelmaa, joka johtaisi työpaikan saamiseen. Uudessa tilanteessa on opeteltava tuomaan esiin omia vahvuuksiaan. On ymmärrettävä, mitä minä osaan, ja kenelle osaamista kannattaa tarjota.

Rekrytoijan näkökulmasta yhdeksi erottavaksi tekijäksi nousee, miten hyvin hakemus vastaa haettua tehtävää. Hakeeko henkilö tehtävään, johon hänellä on osaamista ja vahvuuksia? Mikä on motivaatio hakea juuri tähän työpaikkaan? Vakuuttaako jokin hakemuksessa siitä, että tämä henkilö haluaa tehdä töitä sellaisella tavalla, miten meillä töitä tehdään?   

Jos hakemuksesta käy esimerkiksi ilmi vahva kehittämiskokemus, ja henkilö kuitenkin hakee enemmän suorittaviin tehtäviin, herää helposti kysymys, vastaisivatko odotukset ja todellisuus sitten kuitenkaan toisiaan. Onko hakijalla riittävän realistista kuvaa työpaikasta ja mitä siellä tehdään? Tällaisessakin tilanteessa voi kuitenkin hakemuksesta välittyä looginen tarina, joka saa rekrytoijan kiinnostumaan ja kutsumaan haastatteluun selvittääkseen tarkemmin hakijan potentiaalia. Urapolut kun voivat joskus olla mutkikkaitakin, ja eri elämäntilanteissa tehdään erilaisia valintoja.

Kun haet paikkaa, mieti siis, mitä rekrytoija hakemuksesta etsii: millaista osaamista, kokemusta, motivaatiota. Peilaa tätä itseesi rehellisesti miettien omia vahvuuksiasi. Usein asian pohtiminen jonkun toisen, tilannetta hieman ulkopuolelta katsovan kanssa voi auttaa asioiden kirkastamisessa. Et voi tietenkään olla jotain, mitä et ole – mutta joskus on vaikea nähdä lähelle.

Hakemus on viestintää, ja viestinnän onnistuminen riippuu niin lähettäjästä kuin vastaanottajastakin. Kerro viestin lähettäjänä mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti niistä asioista, joista viestin vastaanottaja haluaa tietoa. Näin kannat oman vastuusi viestinnän onnistumisesta ja hakemuksesi erottuu edukseen. 

Pähkinänkuoressa:

  • Miksi haet juuri tätä työtä?
  • Mitkä ovat omat vahvuutesi hakemaasi tehtävään?
  • Mitä tehtävän kannalta tärkeää osaamista ja kokemusta sinulla on?

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.