Hyvää työpaikkaa tekemässä

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

”Hyvä työpaikka ei tapahdu, se tehdään”, todetaan Great Place to Work –tutkimuksen esittelyssä. Meidän tavoitteenamme on tehdä YTK:sta paras työpaikka, ja se vaatii tekemistä meiltä kaikilta. Ajatus on tuttu parisuhdeoppaista: suhteen eteen pitää tehdä töitä.

Lähtökohtana jokaisella organisaatiolla tietenkin on sen perustehtävä: meidän tehtävämme on ansioturvan maksaminen jäsenillemme, ja monipuolinen tukeminen työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Sitten tarvitaan puitteet: toimitilat, työvälineet jne. Tehtävää suorittamaan tarvitaan ihmiset, ja heidän tuekseen jonkinlainen organisaatio.

Mutta tämä on vasta alkua. Se, miten tästä ponnistetaan kohti parasta työpaikkaa, vaatii jokaisen osallistumista. Johdolla pitää olla näkemys tavoitteista ja siitä, miten niihin ihmisiä luotsataan. Esimiesten pitää tukea tavoitteiden saavuttamisessa ja  mahdollistaa hyvä suoriutuminen. Työntekijällä on paitsi vastuu oman tehtävänsä tekemisestä, myös toimimisesta hyvänä ja reiluna työyhteisön jäsenenä.

Parhaassa työpaikassa ihmiset viihtyvät. He myös kokevat, että heitä arvostetaan. Nämä ovat niitä asioita, joihin erityisesti johdon ja esimiesten pitää jokapäiväisessä arjessa ja tekemisessä kiinnittää huomioita. Avainasemassa on luottamuksen rakentaminen. Luottamusta rakennetaan rohkealla ja avoimella keskustelulla ja kuuntelemisella.

Tänä syksynä olemme esimerkiksi keskustelleet henkilöstömme edustajien kanssa siitä, mikä ihmisiä työssä motivoi. Tietenkin palkkauksella  ja erilaisilla kannustimilla on motivoiva vaikutus. Mutta yhtä lailla motivaatio voi tulla työkaverin antamasta kiitoksesta ja siitä tunteesta, että pystyy olemaan avuksi. Työn merkityksellisyys motivoi, samoin asetettuihin tavoitteisiin pääseminen. Motivaatio voi myös nousta siitä, että pääsee tekemään erityistehtäviä tai antamaan panoksensa talon sisäisissä kehitysryhmissä.  

Tästä rohkeasta keskustelusta me saimme ajatusta ja inspiraatiota siihen, miten yhdessä kehitämme omaa työpaikkaamme. Paras työpaikka tuottaa parasta palvelua asiakkaillemme, ja auttaa meitä yhdessä luomaan myös parasta työelämää kaikille suomalaisille.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.