Keilauskengät hyllyssä, mies valitsee omiaan - YTK

Jalkautus

Meneillään oleva kiivas lakkotalvi ja -kevät on nostanut paljon kysymyksiä lakon vaikutuksesta työttömyysturvaan. Eräs lakkorintaman poikkeustilanne on niin sanottu jalkautus. Mikä kumma se on ja miten se vaikuttaa työttömyysturvassa?

Ei minun vaan muiden työriita

Nykyään jalkautus -termiin törmää useimmin liikkeenjohdonkonsulttien puheissa, kun aletaan jalkauttamaan muutosta tai strategiaa. Tässä yhteydessä jalkauttaminen tarkoittaa asioiden viemistä käytäntöön.

Työtaisteluiden yhteydessä jotkut työntekijäjärjestöt voivat kuitenkin puhua jalkauttamisesta tarkoittaen tilannetta, jossa työn tekeminen estyy jonkun toisen työntekijäryhmän työtaistelun vuoksi.

Tällainen tilanne tunnistetaan työsopimuslaissa, jossa todetaan, että jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään syynä toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, hänellä on oikeus saada palkkansa enintään seitsemältä päivältä.

Jalkauttamisessa on siis kyse siitä, että et pääse töihin muiden riitelyn vuoksi, eikä riitelyn lopputulos vaikuta sinun työehtoihisi.

Työttömyysturva jalkautuksessa

Jos lakko jatkuu niin pitkään, että työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy, voi jalkautettu hakea työttömyysetuutta. Työnteon estyminen työsuhteen osapuolista riippumatta on yleisestikin ottaen tilanne, jossa on annettu oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Työttömyysturvassa on huomioitu työtaisteluiden sivulliset uhrit aika mukavasti siten, että jalkautettuun ei sovelleta omavastuupäiviä. Eli työttömyysetuutta voidaan siis suoraan maksaa palkanmaksun päätyttyä. Jos jäät työttömäksi heti jalkautustilanteen jälkeen jostain muusta syystä, voi työttömyyden alkuun tulla viittä täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika, jonka ajalta emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Oikeus työttömyysetuuksiin päättyy, kun työtaistelu ei enää ole syy työnteon keskeytymiselle.

Toimi näin

Jos työntekosi estyy sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asioinnissa osoitteessa työmarkkinatori.fi.

Kun työnteko on ollut keskeytyneenä kaksi viikkoa, tee ansiopäivärahahakemus omaan työttömyyskassaasi tai Kelaan, jos et ole minkään kassan jäsen. Jos keskeytys päättyy ennen kahden viikon kulumista, voit tehdä hakemuksen, kun keskeytys päättyy.

Jos etuuden maksamisen edellytykset täyttyvät eikä esteitä ole, voidaan sinulle maksaa ansiopäivärahaa ajalta, jolla työteko on estynyt. Omavastuuaikaa ei oteta, mutta työttömyysetuutta ei voida maksaa niiltä päiviltä, joilta olet saanut palkkaa.

Lue lisää lakon vaikutuksesta työttömyysturvassa tietopankissamme.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.