Kuvituskuva, mies laittaa työkenkiä jalkaan

Jäsenyys kassassa on hyvin suosittua – työttömyyskassoihin kuuluu lähes 85 % palkansaajista 

Kassajärjestelmä tavoittaa suomalaiset palkansaajat hyvin. Työttömyysriskin ja kassajäsenyyden hankkimisen välillä on myös selvä yhteys.

Vuoden 2022 lopussa palkansaajien työttömyyskassoissa oli yhteensä 1 918 212 jäsentä. Se on lähes 85 % kaikista Suomen palkansaajista. Kassajäsenyys on siis hyvin suosittua.  

Täyden ansiopäivärahan suuruus on keskimäärin noin 80 euroa päivässä eli noin 20 000 euroa vuodessa. Kun ottaa huomioon, että jäsenyys työttömyyskassassa maksaa suurin piirtein sata euroa vuodessa, ei ole ihme, että jäsenyys työttömyyskassassa kiinnostaa monia.   

Suomessa on jonkin verran tutkittu työttömyyskassaan kuulumista. Tulosten mukaan työttömyysriskin ja kassajäsenyyden hankkimisen välillä on selvä yhteys. Toisin sanoen kassajäsenyyden hankkineilla palkansaajilla on suurempi työttömyysriski verrattuna niihin, jotka eivät jäsenyyttä hanki.   

Vastaavasti ne, joilla on pieni työttömyysriski, jättävät muita useammin jäsenyyden hankkimatta. Tämä viittaa siihen, että vaikka kassajäsenyys on suosittua, palkansaajat myös hyödyntävät nykyjärjestelmän vapaaehtoisuutta.  

1990-luvulla työttömyysetuuksien rahoitusta muutettiin siten, että työntekijöille tuli osuus työttömyysvakuutusmaksuista. Kaikki palkansaajat siis maksavat osuutensa työttömyysetuuksien rahoituksesta. Kukaan ei kuitenkaan rahoita omilla vakuutusmaksuillaan sellaista työttömyysetuutta, jonka piirissä ei olisi. Kassoihin kuulumattomat eivät siis rahoita ansioturvaa. Sen sijaan heidän työttömyysvakuutusmaksuillaan rahoitetaan perusturvaa. Tämä merkitsee sitä, että valtio säästää omassa rahoitusosuudestaan niiden osalta, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin.  

Nopein tapa nostaa kassajäsenyyden jo nykyisin hyvin korkeaa suosiota olisi ohjata työttömyyskassoja kohti suurempia yksiköitä ja entistä itsenäisempää toimintaa. Yli puolen miljoonan jäsenen YTK Työttömyyskassa on tästä hyvä esimerkki. Tehokas ja suuri toimija pystyy olemaan aktiivisesti esillä ja kertomaan palveluistaan uskottavasti. Tämä näkyy parhaiten uusien jäsenten määrässä. Noin 55 000 palkansaajaa valitsee vuosittain YTK:n.

Auli Hänninen YTK

Auli Hänninen, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.