Asiakas ojentaa kassalle rahaa.

Jatkossa saat rahasi entistä nopeammin!

Työttömyysturvalakiin tulee huhtikuun alusta muutos. Lakimuutoksen jälkeen tehdystä osa-aikatyöstä ansaittu tulo vaikuttaa päivärahaa vasta silloin, kun palkka maksetaan. Tämä muutos taklaa turhat viiveet sovitellun päivärahan maksamisessa ja sinä saat rahasi nopeammin.

Kun työskentelet osa-aikaisesti, voit samalla hakea ansiopäivärahaa. Silloin maksamme ansiopäivärahan soviteltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että saat hieman pienempää päivärahaa, mitä saisit kokonaan työttömänä.

Voidaksemme antaa sinulle päätöksen sovitellusta päivärahasta, tarvitsemme tiedon sinulle maksetusta palkasta. Tällä hetkellä teemme päätöksen sille ajalle, jolla olet työn tehnyt. Tämä aiheuttaa viiveitä maksamisessa, koska palkka maksetaan tyypillisesti vasta tekemäsi työn jälkeen. Kun palkka maksetaan jälkikäteen, myös tieto siitä tulee jälkikäteen. Joudumme siis usein odottamaan palkkatietoja ja tämä viivästyttää sovitellun päivärahan maksamista.

Edellä kerrottu voi johtaa niin sanottuun byrokratiloukkuun. Et ehkä uskalla ottaa vastaan osa-aikaista työtä, koska on mahdollista, että päivärahan maksaminen viivästyy.

Nyt tähän ongelmaan on tulossa ratkaisu. Jatkossa teemme päätöksen sovitellusta päivärahasta sille ajalle, jolla palkka on maksettu. Kun tällä hetkellä haet päivärahaa, ei kaikkea tarvittavaa tietoa vielä ole olemassa. Lakimuutoksen jälkeen tilanne kääntyy; kun haet päivärahaa, on kaikki tarvittava tieto jo olemassa.

Ansainta- ja maksuperusteinen sovittelu

Huhtikuun lakimuutoksessa on kyse siitä, että sovitellussa päivärahassa siirrytään niin sanotusta ansaintaperusteisesta maksuperusteiseen.

Ansaintaperusteisessa sinulla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, kun työskentelet osa-aikaisesti. Maksuperusteisessa sinulla sen sijaan on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, kun sinulla on tuloa osa-aikatyöstä.

Ansaintaperusteisessa on oleellista se, milloin teet työn. Maksuperusteisessa ratkaisevaa on se, milloin palkka maksetaan.

Seuraavassa taulukossa näet, miten nämä kaksi eri lähestymistapaa vaikuttavat etuuden maksamisen ajankohtaan tilanteessa, jossa työskentelet osa-aikaisesti toukokuussa ja haet päivärahaa touko- sekä kesäkuulta.

Ansaintaperusteinen
Maksuperusteinen (1.4.2019)
Työskentelet osa-aikaisesti 1.5. - 31.5.
Työskentelet osa-aikaisesti 1.5. - 31.5.
Haet 1.6. päivärahaa ajalta 1.5. - 31.5.
Haet 1.6. päivärahaa ajalta 1.5. - 31.5.
Odotamme palkkatietoja
Käsittelemme hakemuksen 1.6.
Odotamme palkkatietoja
Täysi päiväraha toukokuulta on tililläsi 3.6.
Palkka toukokuulta maksetaan 15.6.
Palkka toukokuulta maksetaan 15.6.
Saamme palkkalaskelman 17.6.
Saamme palkkalaskelman 17.6.
Käsittelemme hakemuksen 18.6.
Asiat ovat jo kunnossa
Soviteltu päiväraha toukokuulta on tililläsi 21.6.
Asiat ovat jo kunnossa
Haet 1.7. päivärahaa ajalta 1.6. - 30.6.
Haet 1.7. päivärahaa ajalta 1.6. - 30.6.
Käsittelemme hakemuksen 1.7.
Käsittelemme hakemuksen 1.7.
Täysi päiväraha kesäkuulta on tililläsi 3.7.
Soviteltu päiväraha kesäkuulta on tililläsi 3.7.

Kun siirrymme ansaintaperusteisesta maksuperusteiseen, siirtyy sovittelun ajankohta. Yllä olevassa esimerkissä toukokuussa tehty työ vaikuttaa maksuperusteisessa vasta, kun heinäkuussa maksamme kesäkuulta. Toukokuussa tehty työ vaikuttaa ansaintaperusteisessa sen sijaan jo, kun kesäkuussa maksamme toukokuun päivärahoja.

Tärkein ero on kuitenkin maksupäivissä. Kun olet tehnyt osa-aikatyötä, voit ansaintaperusteisessa saada päivärahat vasta 21.6. Maksuperusteisessa voit saada päivärahat jo paria viikkoa aiemmin.

Vaikuttaako muutos etuuden hakemiseen?

Muutos ei vaikuta etuuden hakemiseen millään tavalla. Hae siis aivan normaalisti päivärahaa. OmaYTK-palvelumme ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Muutoksen myötä sovittelun ajankohta muuttuu. Tämä vaikuttaa siihen, missä vaiheessa sinulla on mitäkin rahaa käytettävissä. Maksuperusteisessa sovittelussa sinulla on rahaa käytettävissä etupainotteisesti, koska osa-aikatyön alkaessa voit maksupäivästä riippuen saada samaan aikaan palkan ja täyden etuuden. Kun osa-aikatyö päättyy, voi syntyä tilanne, jossa sinulla ei ole käytettävissä palkkaa ja samalla saat sovitellun päivärahan. Eli rahaa on siinä vaiheessa käýtettävissä vähemmän.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.