Kannustava loukku - Eli temppu, ja miten se tehtiin

Hallitus on tarttunut toimeen. Työn vastaanottamisesta johtuvia viiveitä työttömyysetuuksien maksatuksessa vähennetään. Tai näin asia muotoillaan työllisyyspaketti -työryhmän esityksessä (s. 20). Ja mikäs siinä, onhan tiet ennenkin kivetty hyvillä aikomuksilla. Tällä kertaa hyvä aikomus on se, että työtön työnhakija uskaltaa ottaa tilapäistä tai lyhytkestoista työtä vastaan ilman pelkoa työttömyysetuuden maksuviiveistä.

Hienovaraista logiikkaaOlkaa tarkkana, sillä ratkaisulogiikka on hienovaraisesti viritetty. Kun kokonaan työttömien hakemusten käsittely on hyvin pitkälle automatisoitu, vähäinenkin muutos työttömän tilanteessa johtaa maksatuksessa viiveisiin. Jotta Kelan ja työttömyyskassojen toiminta olisi paremmin työllistymistä tukevaa, lisätään hakemuksen päättymisen ja etuuden maksupäivän väliin käsittelyaika. Näin työn vastaanottaminen ei automaattisesti aiheuta viivettä päivärahan maksuun.

Öö, hetkinen… ”Automaattinen” viive poistetaan lisäämällä ”käsittelyaika”? Poistetaan viive lisäämällä viive? Tässä kohtaa voi jokainen luonteensa mukaisesti joko nauraa tai itkeä.

Juokse hitaastiOn totta, että epäsäännölliset ja lyhyet työt voivat aiheuttaa viivettä päivärahanmaksussa. Ratkaiseeko ylimääräinen ”käsittelyaika” tämän viiveen? Jos viive johtuu viivästyvästä palkkalaskelmasta, joutuu ”käsittelyajan” kasvattaminen kilpajuoksuun sen kanssa. Ehkäpä kerran vuodessa maksettava työttömyysetuus olisi toivotulla tavalla säännöllinen?

Meillä YTK:lla käsittely on joka tapauksessa niin nopeaa, että ehdotettu ”käsittelyaika” ei muuttaisi soviteltavien maksuaikataulua. Se siis vain hidastaisi niitä maksuja, joiden hidastamiseen ei ole mitään järjellistä tarvetta. Siten ratkaisua, jossa ongelma kierretään viivästyttämällä tarkoituksellisesti kaikkien hakijoiden päivärahapäätöksiä, on pidettävä erityisen huonona. Suurin osa hakijoista on kokonaan työttömiä. Miten kummassa on perusteltavissa se, että hilloaisimme heidän päivärahojaan pari ylimääräistä viikkoa?

Hallittu paniikkiTyöryhmä menee hakoteille, koska se asettaa itsensä nurkkaan. Jostain syystä ryhmä olettaa, että työttömyysetuushakemusten käsittelyssä voidaan painottaa joko maksatuksen nopeutta tai säännöllisyyttä, mutta ei molempia yhtä aikaa. Mitään loogista estettä painottaa molempia ei ole. Edes mitään hallitun paniikin kaltaista käsiteristiriitaa ei ole. Säännöllinenkin voi olla nopeaa.

On toinenkin ratkaisuEnsimmäinen askel nopeaan ja säännölliseen etuuden maksamiseen on varmistaa, että maksatustyötä tekevän henkilökunnan osaaminen ja motivaatio ovat riittävällä tasolla. Vastaavasti tietojärjestelmien ja prosessien on tuettava oikealla tavalla etuusasian ratkaisua. Järjestelmän kokonaistehokkuuteen voidaan odottaa lisävauhtia tulevasta tulorekisteristä. Ennakkoluulottomasti pohtien eräs ratkaisu voisi olla työttömyysturvalainkin sallimat etuuden ennakkomaksut, joita voitaisiin käyttää epäjatkuvuus -tilanteissa.

Työryhmä viittaa lainsäädäntömuutoksiin, joilla työttömyyskassojen toimintaa ohjattaisiin työllistymistä tukevaksi. Tämä olisikin paikallaan. Nykyinen laki sallii työttömyyskassoille vain ansioturvan hoitamisen jäsenilleen. Olisi varmasti kaikille eduksi, jos myös työttömyyskassat voisivat edistää työllistymistä.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.